Home About Browse Search
Svenska


Blomlöf, Louise, 2011. Hållbarhetsredovisning : inom transportbranschen. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
287kB

Abstract

Transportbranschen är en av de branscher som ofta förekommer i debatten kring klimatförändringar, men de är även en av de branscher som ligger långt fram i utvecklingen vad gäller redovisning kring hållbar utveckling. Syftet med detta examensarbete är att utreda vad som ger en lyckad eller god hållbarhetsredovisning. Med lyckad eller god menas att hållbarhetsredovisningen bidrar till att ge företaget legitimitet från sina intressenter samt att hållbarhetsredovisningen tillgodoser intressenternas informationsbehov och att företaget lyckas kommunicera sin hållbarhetsredovisning till sina intressenter. Detta skall göras genom att utifrån teorier kring intressenter, legitimitet och kommunikation analysera riktlinjer som finns för hållbarhetsredovisning samt genom att studera två fallföretag inom transportbranschen, vilka har prisats som goda förebilder.

En lyckad hållbarhetsredovisning är en redovisning som följer de uppsatta riktlinjer och standarder t.ex GRI och FN:s Global Compact, som idag finns och som erbjuds till företag som vill använda sig av hållbarhetsredovisning. Viktigt är också att företag gör en tydlig identifikation av alla sina intressenter samt att de för en tydlig dialog med dessa för att kunna tillgodose de behov och krav som intressenterna ställer på företaget. I arbetet används SAS och Green Cargo som exempel för hur en lyckad hållbarhetsredovisning kan se ut eftersom de båda mottagit pris för att vara duktiga inom detta område. Transportbranschen är som sagt en bransch som kan anses vara lite smutsig, men både SAS och Green Cargo arbetar med att skapa en legitmitet kring sin verksamhet. De vill absolut inte skylla ifrån sig utan arbetar ständigt med förbättringar och vill redovisa allt som händer inom verksamheten, vilket ger företaget en högre trovärdighet i samhället.

,

The transport sector is a sector which is often mentioned within the debate about climatechange; however it is also a sector that is far ahead when it comes to sustainability reporting. The aim for this study is to examine what it is that makes for a successful sustainability report. The term successful means the sustainability report contributes to the company to gain legitimacy from its stakeholders. The report should also meet the stakeholders’ demand for information and the company needs to be able to communicate their sustainability report to their stakeholders. This will be accomplished by from theories about stakeholders, legitimacy and communication analyze guidelines that exists for sustainability reporting and by studying two companies within the transport sector whom have been awarded as good examples of sustainability reporting.

A successful sustainability report is a report that follows the existing guidelines and standards i.e. GRI and UN Global Compact which are offered to companies who wants to make a sustainability report. It is also important for companies to make a clear and thorough identification of their stakeholders and to have a continuous dialog with their stakeholders to ensure they as a company meet the needs and demands of their stakeholders. In this study SAS and Green Cargo are used as examples of a successful sustainability report since they both have received and been acknowledged for being successful at sustainability reporting. The transport sector is sometimes viewed upon as a sector that is somewhat unclean, but both of the companies work hard to create some sort of legitimacy for their business. That does not mean in any way that the companies don’t take responsibility for their actions. They both strive to make improvements and they also account for everything within the organisation, which gives the companies some sort of credibility within the society.

Main title:Hållbarhetsredovisning
Subtitle:inom transportbranschen
Authors:Blomlöf, Louise
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:662
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbarhetsredovisning, intressenter, legitimitet, kommunikation, lyckad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-374
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2011 08:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics