Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Andréas, 2011. Förutsättningar för betalningsgrundande skördarmätning hos Derome Skog AB. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På Derome Skog AB vill man öka sitt användande av skördarmätning som betalningsgrund vid virkesaffärer. Anledningen till att man vill öka användandet är att det finns möjlighet att minska kostnaderna för virkesmätningen samt att det är en snabbare metod att mäta timmer, i dagsläget är stockmätningen en flaskhals på Deromes sågverk. Som ett första steg i utvecklingen mot betalningsgrundande skördarmätning vill man använda skördaren till hjälp vid bestämning av en prisgrundande medeldiameter som används i samband med travmätning av sågtimmer.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka förutsättningarna för att använda en medeldiameter mätt av skördaren för att bestämma virkespris. Arbetet skall också belysa vissa ekonomiska konsekvenser av att införa metoden med dagens mätning och rapportering av medeldiameter.

För att undersöka förutsättningarna har noggrannheten hos den aritmetiska medeldiametern från skördaren jämförts med medeldiametern beräknade vid stockmätning. Resultatet visar att de undersökta skördarna i genomsnitt mäter en 0,16 cm större medeldiameter än stockmätningen, detta med en standardavvikelse på 0,85 cm. För de enskilda skördarlagen är mätningen något mer avvikande och kan för enskilda virkespartier skilja avsevärt.

För de utvalda skördarlagen har även den så kallade sortimentsvandringen undersökts. Sortimentsvandring innebär att stockar som har klassats som ett visst sortiment av skördaren har hamnat i ett annat sortiment när virket anländer till industrin. Resultatet visar att sortimentsvandringen i vissa fall kan vara omfattande. Detta är något som bör minimeras för att skördarmätningen skall vara tillförlitlig på sortimentsnivå.

En del av timret som kommer till Deromes sågverk travmäts i dagsläget. Vid travmätning bedöms en prisgrundande medeldiameter. I undersökningen har virkespriset som erhålls vid travmätning jämförts med det som hade resulterat om en skördarmätt medeldiameter hade använts. Undersökningen visar att skördarnas mätning i genomsnitt ger ett virkespris som är 1,3 kr högre per kubikmeter jämfört med travmätningen. Medeldifferensen för de olika skördarlagen varierar mellan -13,2 kr/m3fub till + 15,5 kr/m3fub.

Slutsatsen är att medeldiametermätningen från skördaren i dagsläget är något osäker då den är negativt påverkad av bland annat sortimentsvandring. Det system för rapportering och beräkning av medeldiameter som används bidrar också till ett mer osäkert värde då det inte utnyttjar möjligheterna att få det mest exakta värdet.

Rekommendationerna till företaget är att minimera sortimentsvandringen genom att ställa högre krav på alla inblandade parter. Vid beräkning av medeldiameter i skördaren bör företaget övergå till att använda PRI-filer som innehåller uppgifter om varje enskild stock tillskillnad från den idag använda PRD-filen som endast innehåller summan av produktionen. Om skördarmätningen skall användas som betalningsgrund är det också viktigt att minimera skillnaderna mellan de olika skördarlagen. Detta kan ske genom att ställa höga krav på och regelbundet ge feedback till entreprenörerna.

Main title:Förutsättningar för betalningsgrundande skördarmätning hos Derome Skog AB
Authors:Karlsson, Andréas
Supervisor:Hultåker, Oscar
Examiner:Eriksson, Lennart
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:80
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Betalningsgrundande skördarmätning, medeldiameter, virkesmätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-386
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2011 06:31
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics