Home About Browse Search
Svenska


Ekman, Fredrik , 2009. Stormskadornas ekonomiska konsekvenser : hur ser försäkringsersättningsnivåerna ut inom familjeskogsbruket?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
519kB

Abstract

Stormskador på skogen är något som alla generationers skogsägare utsätts för och kommer att utsättas för i framtiden.
Denna studie redogör för de ekonomiska konsekvenserna som stormskador har för det
enskilda svenska familjeskogsbruket och förklarar värderingsmetoder i skogsskadeförsäkringen.
Den kvalitativa datainsamlingen till studien gjordes via intervjuer med tre försäkringstjänstemän
samt två skogliga tjänstemän. Frågeguiden bestod av flera frågeställningar kring
skogsförsäkringens uppbyggnad och funktion. Beräkningarna av ersättningsnivåerna baseras
på sex gran- och tallbestånd i Götaland. Bestånden har hög, medel och låg bonitet vilka utsätts
för skada på sin fulla areal, 1 hektar, vid fyra olika tidpunkter.
Resultatet visar att stormskador resulterar i extra arbete och stora förändringar i den skogliga
planeringen både på kort, och lång sikt för skogsägaren. Utifrån deras värderingar får skogsägaren
en ersättning som skall täcka delar av skogsägarens förluster. I regel värderas skador i
skog av externa konsulter, en stor aktör där är Skogsstyrelsen, som alltså står för en stor del av
besiktningar och värderingar av skador i skog
Efter en sammanställning av allt material och beräkningar utvecklas studien till en jämförelse
mellan den verkliga avkastningen och ersättningen. Hur stor ersättningen blir beror bl.a. på
bonitet, ålder, medeldiameter, trädslagsfördelning, skadad andel av virkesförråd och andel
stambrott.
Därefter lyfter studie fram svagheterna hos dagens värderingsmetoder och ger förslag till
förbättringar av stormförsäkringen. En slutsats som dragits utifrån denna studie är att nivån på
ersättningen skulle kunna justeras och även att enskilda träd med vissa begränsningar bör ingå
i skogsförsäkringen, vilket de inte gör i dagens läge.

Main title:Stormskadornas ekonomiska konsekvenser
Subtitle:hur ser försäkringsersättningsnivåerna ut inom familjeskogsbruket?
Authors:Ekman, Fredrik
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:31
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skog, storm, försäkring, värdering och ersättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-80
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-80
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2009 07:05
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics