Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Amanda and Martinsson, Josefine, 2011. Rider ridläraren?. First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
139kB

Abstract

REFERAT
Att en ridlärare själv ska rida är en allmän åsikt som man ofta stöter på. Ridlärarens egna ridkunskaper och färdigheter uppfattas vara av stor betydelse. Men hur ser det ut i Sverige, rider ridläraren?

Det finns idag (2011) 1177 examinerade ridlärare med ”level”, enligt Svenska Ridsportförbundet, i Sverige, som är utbildade för att svara för ridutbildningen på ridskolorna. Till ridlärarens uppgift att ansvara för undervisningen av ridskolans elever så ingår det att vara kompetent och kunnig inom sitt ämnesområde, ridning.

Det primära syftet med den här studien är att kartlägga i vilken omfattning yrkesverksamma ridlärare rider i Sverige. Det sekundära syftet är att utifrån ridlärarens ålder, antal år i yrket, befattning och ”level” undersöka påverkan om ridläraren rider, och om det ges möjlighet till ridning på arbetstid.

Studien har två frågeställningar. I vilken omfattning rider yrkesverksamma ridlärare? Vilka faktorer påverkar om ridläraren rider?

Studien undersökte med en kvantitativ metod ridlärarens ridning i Sverige. Detta med en enkät som besvarades av ridlärare vid Svenska Ridsportförbundets fortbildningsdagar.

Resultatet påvisade att av de 140 deltagande ridlärarna red tre stycken 0 timmar i veckan. Denna grupp motsvarade 2 % av samtliga ridlärare i studien. Den största gruppen var de som red 6-10 timmar per vecka, 41 % av samtliga ridlärare i studien. Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan ridtimmar per vecka och ålder, antal år i yrket, befattning och om det ges möjlighet till ridning på arbetstid.

Slutsatsen för denna studie var att det mest förekommande är en ridlärare som rider i snitt 6-10 timmar per vecka. De ridlärare med ”level” I har högst medelålder och är de som rider mest. De ridlärare som inte ville rida mer, är de som rider mest. Den vanligaste orsaken till att ridläraren inte rider mer än vad den redan gör är tidsbrist. Den möjlighet för ridning på arbetstid som är vanligast är enskild ridning på ridskolehäst.

,

SUMMARY
That a ridinginstructor herself needs to be a rider is a general opinion, which is often encountered. Ridingteachers own ridingskill perceived accordingly be of great importance. But what's it like in Sweden, is the ridinginstructor also a rider?

There are 1177 graduated ridinginstructors with the level, in Sweden, who are trained to respond to educate riding at a ridingschool. With the ridinginstructor to take charge of the education of students it is included to be competent and knowledgeable in their subject area, horseback riding.

The primary purpose of this study is to identify professional ridinginstructors riding quantity in Sweden. The secondary purpose is to take the riding instructor's age, number of years in the profession, position and level to verify whether this affects the ridinginstructors riding, and if given the opportunity to ride on the hours.

Research questions are then, to what extent rides ridinginstructor, and what factors affect the ridinginstructor riding.

The study investigated by a quantitative method of ridinginstructors in Sweden. This is a questionnaire that was answered by the ridinginstructors at the Swedish Equestrian Federation training days.

The result demonstrates that, of the 140 participating ridinginstructors, there where three that rode 0 hours per week. This group corresponded to 2% of all ridinginstructors in the study. It was the largest number who rode 6-10 hours a week, 41% of all the ridinginstructors in the study. No significant difference was demonstrated between
ridinghours a week and age, number of years in the profession, position, and if given the opportunity to ride on the hours.

The conclusion of this study was that the most common is a ridinginstructor who rides an average of 6-10 hours per week. The ridinginstructor with the level I have more than average and are the ones who ride the most. The ridinginstructor who did not want to ride more, are those who ride the most. The most common reason for not riding more than she already does is lack of time. The possibility of riding on working time that is most common is the individual riding in the ridingschool.

Main title:Rider ridläraren?
Authors:Jansson, Amanda and Martinsson, Josefine
Supervisor:Steninger, Åsa
Examiner:Esseen Söderberg, Marianne
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:399
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY006 Equine Studies Programme - Riding Instruction 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:ridtimmar, ridskolehäst, level
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-349
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-349
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2011 10:14
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics