Home About Browse Search
Svenska


Gotting, Mattias, 2011. Dikohotell : samarbete för en lönsammare betesbaserad nötköttsproduktion nötköttsproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
825kB

Abstract

De miljömål som Sverige har satt upp för bevarande av värdefulla natur- och kulturvärden uppmuntrar till skötsel av naturbetesmarker. Tillgången på naturbetesmarker överstiger dock tillgången på betande djur. Detta tillsammans med den minskade självförsörjningsgraden på nötkött kan tyda på att det finns utrymme för ett större antal nötkreatur i Sverige.

Den allt sämre lönsamheten leder dock produktionen i motsatt riktning. De flesta nötköttsföretagen bedrivs som fritidsjordbruk där den huvudsakliga försörjningen kommer från annat arbete än lantbruk. Medelåldern bland lantbrukarna är hög och många kommer förmodligen att avveckla sin verksamhet inom en inte allt för avlägsen framtid. Ersättning för insatt arbete är låg och arbetsförhållandena ofta inte så tilltalande.

Den minskade nötköttproduktionen i Sverige och jordbrukets tillbakagång i skogsbygden föranleder denna studie av sex gårdar i Götalands skogsbygder. Studien syftar till att identifiera vilka resurser som de sex lantbruksföretagen besitter och hur utnyttjandet av dem kan förbättras genom samarbete.

Samarbete inom lantbrukssektorn förekommer ofta i form av maskinsamarbeten i större eller mindre omfattning, dock finns det inte lika många exempel på byggnation av gemensamma stall, vilket denna studie avser att närmare undersöka.

För att analysera vilka strategier som är att föredra för att på bästa sätt utnyttja de befintliga resurserna har en analys genomförts av de sex företagen. I analysen har resurserna identifieras genom uppdelning i sex kategorier: mänskliga, finansiella, fysiska, tekniska, omvärld/rykte och organisatoriska resurser.

Fem av de av sex gårdarna bedrivs som deltidsjordbruk. Flera av lantbrukarna funderar över framtiden för sin verksamhet och sin målsättning. Resultatet av undersökningen visar att driften i de sex företagen är arbetsintensiv och arbetsinsatsen skulle kunna minskas betydligt genom bildandet av ett gemensamt driftsbolag och byggnation av ett gemensamt stall, dock är det viktigt att beakta byggnadskostnaden så att den inte ”äter upp” värdet av arbetsbesparingen.

Main title:Dikohotell
Subtitle:samarbete för en lönsammare betesbaserad nötköttsproduktion nötköttsproduktion
Authors:Gotting, Mattias
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:651
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:nötköttsproduktion, samarbete, betesskötsel, resursutnyttjande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2011 06:57
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics