Home About Browse Search
Svenska


Nylinder, Harald, 2011. Design av produktkalkyl för vidareförädlade trävaror. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Många företag går idag mot ökad specialisering eftersom konkurrensen inom de flesta branscher ökar. Detta har lett till ett ökat behov av kalkyler och att fler personer i företagen gör dessa. För BooForssjö AB, som är verksamma inom trävarubranschen, har senaste tiden präglats av höga råvarupriser, stark krona och sviktande marknad. För att skapa högre effektivitet och en bättre lönsamhet kommer företaget nu att sätta större fokus på hyvling, impregnering och vidareförädling av företagets produkter. Syftet med det här examensarbetet har varit att ta fram en produktkalkylmodell som ska ge företaget underlag för hur verksamheten går och hur den kan förbättras.

De vetenskapliga metoder som används är deskription, kvantifiering och modellering. Deskription har använts för att redogöra om kalkyleringsteori, hur hyvelprocessen fungerar och för att beskriva kostnader. Kostnaderna har också kvantifierats och kalkylmodellen utgör en modellering. De tekniker jag använt mig av är litteratursökning, litteraturstudie, ”deltagande och observation” samt källkritik.

Kalkylmodellen är designad i Microsoft Excel efter aktivitetsbaserad kalkyleringsteknik med hyvelorder som kalkylobjekt. ABC-kalkyleringen innebär en fullständig fördelning av kostnaderna, där dessa fördelas på kalkylobjektet med hjälp av den största kostandsdrivande faktorn. Som indata i modellen har företagets produktionsrapport, budget och produktbeskrivningar använts. Som värde på kostnaderna har i första hand anskaffningspriser använts.

Vid körning av hyvelorder i kalkylmodellen visar det sig att de flesta av företagets hyvelorder har ett negativt resultat men ett positivt täckningsbidrag. Detta betyder att företaget på lång sikt måste hitta fler affärer eller se till så att den enskilda hyvelordern bidrar med ett bättre resultat. Några exempelanalyser har genomförts på resultaten. Detta för att visa hur resultaten från kalkylmodellen kan användas till att belysa olika faktorers inverkan på resultatet. Utifrån de resultat som analyserats i arbetet framgår till exempel att utnyttjandegraden av råvaran inte har spelat in på lönsamheten medan råvarukostnadens andel av de totala kostnaderna haft en avgörande roll för lönsamheten.

Main title:Design av produktkalkyl för vidareförädlade trävaror
Authors:Nylinder, Harald
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Woxblom, Lotta
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:76
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Produktkalkylering, hyvleri, trävaror
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2011 06:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics