Home About Browse Search
Svenska


Bohlin, Marit, 2011. Ekonomisk utvärdering av ett grantimmersortiment vid Bergkvist Insjön. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bergkvist Insjön AB är ett familjeägt företag som äger och driver ett sågverk i Insjön. Flödet av timmer in till sågverket består både av tall och gran. Av grantimret utgörs en relativt liten del av långt timmer, 6,10 meter, vilket upptar plats i timmersortering och på timmerplan. Ett alternativ kan vara att satsa på andra längder.

Syftet med detta arbete är att göra en ekonomisk utvärdering av sortimentet 6,10 meters grantimmer. Studien kommer att vara ett underlag vid ett beslut om sortimentets framtid. Underlaget kommer därför att bestå av tre delar: skog, transport och sågverk.

Delen som behandlar skogen har undersökts med hjälp av intervjuer samt egna beräkningar utifrån givet data av SkogForsk. Transportdelen har undersökts på liknade sätt genom intervjuer. Vad gäller sågverket har en apteringsanalys genomförts för att se hur flödet av grantimmer ändras vid ett borttagande av 6,10-sortimentet. Analysen har genomförts med ett simuleringsprogram från SkogForsk. Därefter har simuleringar genomförts med Bergkvist program för att få fram kostnader och intäkter från sågverket. Som komplettering har egna beräkningar kring kostnader utförts för justerverket. Intervjuer med marknadsavdelningen har genomförts för att belysa marknadssituationen för 6,10-sortimentet.

Resultatet visar att leverantörerna av 6,10-sortimentet har extra kostnader för att ta ut ytterligare sortiment ur skogen. Som referenspunkt till detta visade beräkningarna med SkogForsks samlade resultat att de var i enlighet med svaren från leverantörerna, dock var det endast två leverantörer som kunde jämföras då beräkningen grundade sig på resultatet från apteringssimuleringen. Transportdelen visade att 6,10-sortimentet måste sorteras ut vid avlägg och att det uppfattades som krångligt. I övrigt återfanns inga extra kostnader förknippade med sortimentet. För sågverket visas resultatet utifrån utbyte, täckningsbidrag per timme (TB/h) och produktion per timme. Sammanfattningsvis, med några få undantag, visar undersökningen på bättre resultat för de andra timmerklasserna än för 6,10. Marknadsavdelningen anser dock att det finns fördelar med sortimentet och att kunderna upplever ett mervärde av det.

Slutsatserna är att råvarukostnaden för 6,10-sortimentet jämfört med de andra längderna är höga medan intäkterna är låga. I dagsläget är det bättre att satsa på de övriga längderna då dessa genererar ett högre ekonomiskt nettovärde.

Main title:Ekonomisk utvärdering av ett grantimmersortiment vid Bergkvist Insjön
Authors:Bohlin, Marit
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Elowson, Torbjörn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:74
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Gran, 6,10 meter, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-368
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-368
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2011 06:07
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics