Home About Browse Search
Svenska


Vilhelmson, Karin, 2011. Staden som utopi : om hur strävan efter ett bättre samhälle konkretiseras i planideal. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen bygger på litteraturstudier och behandlar begreppet planideal ur ett
historiskt så väl som samtida perspektiv. Uppsatsens fokus ligger på diskussion kring vad
dagens planideal skulle kunna vara, där hållbarhet är ett centralt begrepp. Ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet har sedan Brundtlandrapporten 1987 lyfts fram som viktiga
värden och har sedan dess påverkat dagens stadsplanering.
För att få förståelse för vad för tidigare samhällsförändringar som ligger till grund för olika
planideal ges en kortfattad historisk redogörelse för 1900-talets ideal för stadens fysiska form.
I uppsatsens första del ges en historisk redogörelse för vilka planideal som dominerat i
Sverige under 1900-talet och vad som föranlett dem. Detta ger en bakgrund till uppsatsens
andra del som diskuterar vad som skulle kunna vara dagens planideal. Dagens planideal
problematiseras sedan utifrån begreppet hållbarhet, såväl ekologisk som social.
I uppsatsens tredje del ges reflektioner över varför det kan vara svårt att påstå att vi har ett
enda planideal i dag. Avslutningsvis förs ett resonemang om hur att ge hållbar utveckling en
urban form.
Arbetet är begränsat till Sveriges planideal.

Main title:Staden som utopi
Subtitle:om hur strävan efter ett bättre samhälle konkretiseras i planideal
Authors:Vilhelmson, Karin
Supervisor:Elgåker, Hanna
Examiner:Norlin, Måns
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:planideal, hållbar stadsutveckling, planeringshistoria, planeringsideal, den täta staden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-328
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2011 13:21
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics