Home About Browse Search
Svenska


Hallman, Maria and Öqvist, Emma, 2011. Lösdrift : ett alternativ för framtidens ridskola?. First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
147kB

Abstract

Box- och spiltstallen uppkom under militärtiden, de har sedan följt med till dagens samhälle och klassas som det traditionella inhysningssystemet. Box- och spiltstall är det vanligaste inhysningssystemet som används på svenska ridskolor. Under senare tid har fler inhysningssystem börjat komma fram, så som lösdrift med Active stable. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) anser inte att lösdrift är lämpligt som inhysningssystem på ridskola. De tycker att det inte är tillräckligt säkerhetsmässigt och att ridskolan ska stå tillgänglig som fritidsgård för eleverna, vilket de inte anser är möjligt med lösdrift som inhysningssystem. Hästen är ett flockdjur med stort rörelsebehov, vilket en bra lösdrift tillgodoser. Hästen ska må bra samtidigt som den ska vara funktionell för verksamheten. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur Sveriges ridskolor ställer sig till lösdrift som inhysningssystem på ridskola. Frågeställningen var om verksamhetsansvariga på ridskolor i Sverige att lösdrift är ett passande inhysningssystem på ridskola.
En enkät framställdes via Google.se. Ridskolor i Sverige letades fram via internet från Eniro.se, Hitta.se och SvRF:s hemsida. Tvåhundratjugotre enkäter skickades ut till de utvalda ridskolorna. Inklusionskriterierna var att det skulle vara en ridskola som hade minst tio ridskolehästar, de skulle bedriva lektionsverksamhet minst fyra dagar i veckan, ha en hemsida och de skulle ha en mailadress. Islands- och westernverksamheter exkluderades, då fokus skulle ligga på konventionella svenska ridskolor. Enkäten undersökte hur Sveriges ridskolor ställde sig till lösdrift på ridskola. Svarsfrekvensen var 32 % (79 svar).
Resultatet visade att 47 % av de tillfrågade ridskolorna tyckte att lösdrift var ett lämpligt inhysningssystem på ridskola; de ansåg att det var bra för hästens välbefinnande och personalens ergonomi. En del tyckte att det inte var lämpligt 31 %, mestadels på grund av ökade säkerhetsrisker med in- och utsläpp till lösdriften. Det var även några ridskolor 22 %, som inte visste eller var tveksamma då de saknade erfarenhet av lösdrift. Ridskolorna som hade en kombination av box/spilta och lösdrift var de som var mest nöjda, tätt följt av ridskolor med enbart lösdrift. Svaren av de som hade box/spilta var väldigt varierande.
Slutsatsen blev att den enskilt största delen av verksamhetsansvariga på de deltagande ridskolorna svarade att lösdrift var ett lämpligt inhysningssystem på ridskola. En stor del av deltagarna ansåg att lösdrift var bra för hästens välbefinnande och ergonomin, däremot rådde det delade meningar om säkerheten. Resultatet visar också tydligt att de som har lösdrift på ridskola är väldigt nöjda med detta.

Main title:Lösdrift
Subtitle:ett alternativ för framtidens ridskola?
Authors:Hallman, Maria and Öqvist, Emma
Supervisor:Kjellberg, Linda
Examiner:Morgan, Karin
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:400
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY006 Equine Studies Programme - Riding Instruction 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:grupphållning, inhysning, uppstallning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-274
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-274
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Agricultural engineering
Farm layout
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2011 11:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics