Home About Browse Search
Svenska


Vindelstam, Sandra, 2011. Vindens framfart i urbana miljöer – en studie av Luleå stad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
960kB

Abstract

Vind är ett fenomen som har stor påverkan på människan. Genom en god planering och utformning av nya stadsområden kan goda vindförhållandena på marknivån skapas. Beroende på platsens naturliga betingelser så kan vinden antingen försköna eller göra att människor uppfattar platsen som oangenämare. Platsens klimatologiska betingelser påverkar även till vilken grad utemiljön kommer att användas. Luleå är en stad som har ett rykte om att vara ovanligt blåsigt, staden används därför i denna studie som verktyg för att undersöka fenomenet närmare.

Uppsatsen innefattar en övergripande litteraturstudie inom ämnet vind i stadsplanering och stadsutformning. Slutsatser appliceras sedan på Luleå. Genom intervjuer på Luleå kommun samt Luleå tekniska universitet och närmare studier av Luleås plandokument undersöks sedan om det rykte som finns är befogat. Vilka orsaker som kan bidra till att staden uppfattas som blåsig och vilken hänsyn som tas till vinden i de olika skedena av planprocessen studeras också. Detta för att slutligen komma fram till vad som är viktigt att tänka på ur vindhänseende vid planering och utformning.

Slutsatser från studien är att utformningen och läget som Luleå har gör att staden idag inte är optimal ur vindhänseende. Det går dock att konstatera att varför staden upplevs som blåsig är en mer komplicerad fråga. Att enbart undersöka utformningen och läget är inte tillräkligt då upplevelsen av blåst är väldigt personlig, med många faktorer som spelar in. Studien visar även på att vindaspekten ofta får träda tillbaka för andra frågor som anses vara av större vikt, så även i andra städer än Luleå. Att ta fram schematiska lösningar för utformningen och planering av vindutsatta platser är svårt då det är så många faktorer som spelar in. Det är dock viktigt att planerare har kännedom om vad som kan orsaka problem, så att det i dessa fall kan tas in expertis och mer noggranna undersökningar kan göras.

Main title:Vindens framfart i urbana miljöer – en studie av Luleå stad
Authors:Vindelstam, Sandra
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Luleå, Södra hamn, planering, vind, mikroklimat, lokalklimat, urban design, plandokument, vind komfort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-234
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2011 07:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics