Home About Browse Search
Svenska


Edeskog, Karin, 2011. Den gemensamma bostadsgården : en studie av vad de boende efterfrågar i sin bostadsnära utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
393kB

Abstract

Gemensamma bostadsgårdar kan fungera som en plats där de boende kan mötas och knyta sociala band, vilket kan bidra till en tryggare bostadsmiljö. Människor använder sin bostadsgård på olika sätt och i olika stor utsträckning och har därmed skiftande krav och förväntningar på gården. För många människor fyller gården främst ett syfte som utsikt från fönstret eller som en plats de passerar, medan andra använder gården mer aktivt. Men gården har möjlighet att bli en värdefull del av människors boende. Denna uppsats, som utgörs av litteraturstudier, har som syfte att identifiera de egenskaper och funktioner som gör att en bostadsgård uppskattas av de boende. Detta kan sedan vara till hjälp för dem som planerar och utvecklar bostadsgårdar.
Hur väl gården fungerar har dels att göra med fysiska aspekter, som dess storlek, hur dess avgränsning ser ut och hur lättillgänglig den är för de boende. De fysiska förutsättningarna kan vara avgörande för om de boende tar till sig gården som sin. Men gårdens användande påverkas även av det sociala klimatet och de boendes känslor av trygghet. Det finns inte en exakt lösning på hur en bostadsgård skall se ut men det finns fysiska lösningar som tenderar att fungera bättre eller sämre. Den fysiska utformningen kan alltså möjliggöra för aktiviteter och möten. Men i slutändan är det användarna, de boende, som avgör hur gården används.

,

Residential yards can serve as a place where the residents can come together and establish social bands, which may contribute to a safer neighborhood. People use their residential yard in different ways and to varying degrees, which affects their demands and expectations of the yard. For many people the yard is primarily appreciated as a nice view from the window or as a place they pass, while others use the yard more actively. But the residential yard has the possibility to become a valuable part of people’s home environment. This essay, which consists of literature studies, is intended to identify the qualities and functions that make the yard appreciated by its residents. This can be helpful for those planning and developing residential yards.
How well the residential yard functions has partly to do with the physical aspects, including the size, the boundaries, and the accessibility for the residents. The physical conditions may determine whether the residents will consider the yard as “theirs”. But the usage of the residential yard is also affected by the social climate and the residents' feelings of security. There is not one single solution to what the residential yard should look like, but there are some physical solutions that tend to work better, and others tending to work less good. The physical design can allow for activities and meetings, but in the end it is the residents who determine in what way the yard is used.

Main title:Den gemensamma bostadsgården
Subtitle:en studie av vad de boende efterfrågar i sin bostadsnära utemiljö
Authors:Edeskog, Karin
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Kylin, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Bostadsgårdar, Offentligt, Privat, Trygghet, Rymlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-236
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2011 07:58
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics