Home About Browse Search
Svenska


Lind, Nadja, 2011. Objektet i platsen, platsen i objektet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hur kan samspelet mellan objekt och plats se ut och vad kan det kallas? Genom litteraturstudier och observationer undersöks samspelet mellan konstverk och allmänt tillgänglig plats. De objekt som undersöks är konstverk i tre olika miljöer; en stadsmiljö, en naturmiljö och en park, vilken kan ses som en blandning av de två förstnämnda. Syftet med är att genom litteraturstudier och observationer undersöka samspelet mellan dessa tre konstobjekt och platser och på så sätt försöka utröna om ett konstnärligt förhållningsätt kan appliceras i platsskapandet även inom landskapsarkitekturen. Dessutom diskuteras om enskilda objekt kan väcka medvetenhet om en plats och stärka platsens identitet. Samspelet mellan objekt och plats är intressant ur ett landskapsarkitektoniskt perspektiv; en god plats har ett gott samspel med objekten som står på den. Och goda platser är något landskapsarkitekter ofta försöker arbeta fram. I sökandet efter hur detta goda samspel kan se ut studeras litteratur som behandlar samspelet mellan konstobjekt och publik plats samt de två konströrelserna land art och site specific art. Det faktum att begreppen tar upp konst på offentlig plats gör att ämnet kan kopplas till landskapsarkitekturen, där arbetsfältet ofta är offentliga platser. Genom observationer och litteraturstudier kan det skönjas en viss riktning mot att konstverk kan göra folk medvetna om plats och ge platsen identitet. Men främst verkar det handla om en dialog. En dialog mellan plats och objekt och en dialog mellan de som skapar konsten och de som upplever den.

Nyckelord: land art, jordkonst, site specific art, platsspecifik konst, offentlig plats, konstobjekt, samspel, Nimis, The Opposite Sphere, Double Dribble.

Main title:Objektet i platsen, platsen i objektet
Authors:Lind, Nadja
Supervisor:Talviste, Merle
Examiner:Dacke, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:land art, site specific art, jordkonst, platsspecifik konst, samspel, Nimis, The Opposite Sphere, Double Dribble
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2011 10:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page