Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Pernilla, 2011. City planning theories in Sweden : yesterday, today and tomorrow. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
121kB

Abstract

Sammandrag
Bostadsbrist och ohälsa har varit den problematik som främst präglat Sveriges stadsbyggnadsideal från sent 1800-tal
till idag. En väldig befolkningsökning och omflyttning av befolkningen från landsbygd till tätort har ställt stora krav
på en omfattande bostadsproduktion. Under andra halvan av 1900-talet har logistik blivit ett stort bekymmer när
staden utökat sin yta och befolkningen bor på en plats medan arbete och service finns på en annan.
Om man tittar på de stadsbyggnadsideal som präglat staden finns en tydlig vågrörelse och pendling mellan kvalitativa
värden som är svåra att mäta och kvantitativa värden som baseras på ekonomiska aspekter. Ett stadsbyggnadsideal
som haft stort fokus på kvantitet följs av ett med fokus på kvalitet.
De idévisioner som stadsbyggnadsidealen vilat på präglar lösningen på problemen men retorik och argumentation
spelar en väsentlig roll för genomförandet av ett ideal. Det är genom slagkraftigheten hos idéerna som förespråkarna
av ett ideal gör sina åsikter hörda och får gehör eller inte för sina visioner.

,

Abstract
Housing shortage and poor health have been the problems that primarily characterized the city planning theories
of Sweden of the late 1800s to today. A huge population growth and migration of population from rural to urban
areas has put great demands on an extensive housing production. During the second half of the 1900s, logistics became
a major concern when the city expanded its surface and the population lived in one place while they found
work and service in another.
If you look at the urban planning ideals that shaped the city, there is a clear motion and oscillation between qualitative
values that are difficult to measure and quantitative values that are based on economic considerations. A city
planning theory with a major focus on quantity is followed by one with a focus on quality.
The visions that city planning relies on are significant for the solution to the problems although rhetoric and argumentation
play a significant role in the implementation of ideas. It is through the power of the ideas that the advocates
are heard or not and can make their vision come true.

Main title:City planning theories in Sweden
Subtitle:yesterday, today and tomorrow
Authors:Andersson, Pernilla
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Kylin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:stadsplanering, stadsbyggnadsideal, idévision, kvartersstad, trädgårdsstad, grannskapsenhet, miljonprogram, funktionalism, hållbarhet, blandstad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2011 06:41
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics