Home About Browse Search
Svenska


Jones, Helena, 2011. En jämförelse av hund, lama och åsna som boskapsvaktare i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF (De boskapsvaktande djuren hund, lama och åsna beskrivs och jämförs i syfte att identifiera en lämplig boskapsvaktare till får i Sverige)
168kB

Abstract

Med anledning av vargens (Canis lupus) återetablering i Sverige presenteras och jämförs de boskapsvaktande djuren hund (Canis lupus familiaris), lama (Lama glama) och åsna (Equus asinus). Boskapsvaktande djur används sedan länge i många rovdjurstäta länder, men i Sverige används idag främst rovdjurssäkra stängsel för att hindra varg från att riva får (Ovis aries). Stängsel är dock kostsamma och begränsar dessutom betesytan. Under 2006 hade 32 % av fårflockarna i USA hundar, 14 % lamor och 9 % åsnor som vaktdjur. En boskapsvaktande hund måste växa upp i en fårflock för att socialiseras med fåren. Unga hundar kan skada får genom hårdhänt lek, men beteendet kan tränas bort. Det är ingen skillnad i vaktförmåga mellan olika hundraser, kön eller inhägnat kontra fritt bete, men vissa
raser anses mer aggressiva mot människor. I USA rekommenderas en hund per 200 får och i Europa kombineras ofta hund och herde. Lamor och åsnor hålls ensamma i fårflocken för att ty sig till fåren och båda arterna ogillar instinktivt hunddjur. Hingstar bör kastreras för att
minska aggressivitet och betäckningar. Lamor och åsnor lever generellt längre än hundar, men alla djur anses ge besparingar i arbetstid och pengar. Lamor äter samma foder som fåren men kan behöva klippas vid hög värme. Åsnor kommer ursprungligen från ökenländer och är känsliga för fukt, kyla och kraftigt bete. Lamor och hundar verkar väl anpassade till svenskt klimat medan åsnor inte är det. Vargar bemöter hundar som artfränder, men reaktionen på
lamor och åsnor är mindre undersökt. I Sverige krävs tillstånd från Viltskadecenter för att hålla boskapsvaktande hund. Om förluster till rovdjur överstige tre tackor eller fem lamm per år kan det löna sig att hålla en hund. Årskostnaden för en lama kan vara lägre tack vare den långa livslängden. I och med socialiseringen med får kan flera hundar användas till samma fårflock, därför passar hundar bättre till stora fårflockar och där rovdjuren är flockjagande eller stora. Hundar kräver generellt mer träning än de andra djuren, men kan i gengäld
användas tillsammans med vallhundar. Lamor kan vara användbara till mindre fårflockar där enskilda hunddjur utgör ett hot. Åsnor verkar inte lämpliga som boskapsvaktare i Sverige.

,

The livestock guardian species dog (Canis lupus familiaris), llama (Lama glama) and donkey (Equus asinus) are presented and compared, due to the recent recovery of the wolf (Canis lupus) population in Sweden. Livestock guarding animals have been in use for centuries in
many countries with a rich predator fauna. In Sweden, however, it’s more common to install predator-proof fences to stop wolves from killing sheep (Ovis aries). Fences can be expensive and also limit grazing areas. In the USA 32 % of the sheep flocks had dogs, 14 % llamas and 9 % donkeys as guards in 2006. A livestock guarding dog has to be raised with sheep to become socialized with them. Young dogs can injure sheep, but the behaviour can be
corrected. Guarding ability didn’t differ between dog breed, sex or type of pasture, but some breeds are considered more aggressive towards people. One dog per 200 sheep is recommended in the USA and in Europe a dog is often combined with a shepherd. Llamas and donkeys are kept alone with sheep to bond with them and have an inherent dislike for canines. To reduce aggression and mating behaviours stallions are castrated. Llamas and
donkeys generally live longer than dogs, but all animals reduce labour and cost. Llamas eat the same feed as sheep but may have to be sheared in hot weather. Donkeys originate from desert areas and are sensitive to cold, wet weather and rich forage. Consequently, llamas and
dogs are better suited to cope with our climate than donkeys. Wolves treat dogs as conspecifics, but reactions to llamas and donkeys are less known. In Sweden, a permit from Viltskadecenter is required, to keep a livestock guarding dog. If losses exceed three ewes or five lambs per year it could save money to get a dog, but a llama might be cheaper per year due to its longevity. It’s possible to keep several dogs with one flock of sheep thanks to the early socialization. As a result dogs are a better choice where flocks are large or where predators are large or hunt in packs. Dogs generally require more training than the other animals, but can be used in conjunction with herding dogs. Llamas may be useful in smaller herds of sheep where single canid predators pose the biggest threat. Donkeys don’t seem suited to guard livestock in Sweden.

Main title:En jämförelse av hund, lama och åsna som boskapsvaktare i Sverige
Authors:Jones, Helena
Supervisor:Ljung, Per
Examiner:Skarin, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:boskapsvaktande, Canis lupus familiaris, Lama glama, Equus asinus, varg, Ovis aries, hund, får, åsna, sheep, Sweden, Sverige, Livestock Guardian, dog, Llama, Donkey, wolf
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural research
Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2011 13:06
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics