Home About Browse Search
Svenska


Blücher, Mia, 2009. Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner? : en studie av 12 lekplatsprogram. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arbetet innehåller ett referat av Boverkets skrift (2000) ”Unga är också medborgare – om barns och ungdomars inflytande i planeringen” samt en empirisk studie av 12 utvalda kommuners lekplatsprogram.

I arbetet jämför jag vad Boverket (2000) skriver om barn och ungas inflytande, i huvudsak utifrån barnkonventionen, med vad som skrivs om inflytande i planeringen av lekplatser i de utvalda kommunernas lekplatsprogram. Jag tittar även genom studier av lekplatsprogrammen på vad som i övrigt styr i planeringen av lekplatser.

Resultaten visar att kommunernas intentioner är att barn och unga ska delta i planeringen, men i vilken utsträckning detta verkligen sker går inte att utläsa. Utöver intentioner om barn och ungas deltagande styrs planeringen av lekplatser genom kommunala planer, plan- och bygglagen samt säkerhetsföreskrifter och krav om tillgänglighetsanpassning. Man lokaliserar lekplatser med utgångspunkt i att brukarna ska ha rimliga avstånd mellan hemmet och närmsta lekplats och att innehållet på lekplatserna ska uppfylla de olika lekbehov barn och unga i olika åldrar har. Forskning kring lek behandlas i lekplatsprogrammen och man framhåller bland annat behovet av lek i naturlika miljöer. Ett dominerande drag är att kommunerna av ekonomiska skäl avser att lägga ner en stor andel lekplatser, men också att de avser bygga större centrala lekplatser, stadsdelslekplatser eller temalekplatser.

Main title:Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner?
Subtitle:en studie av 12 lekplatsprogram
Authors:Blücher, Mia
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Bensch, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:lek, lekplatser, lekplatsprogram, kommuner, planering, barnkonventionen, stadsplanering, kommunal planering, lekplatshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-89
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-89
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2009 10:05
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics