Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sofie, 2011. Mastcellens roll vid atopisk dermatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img] PDF (Kandidatarbete)
838kB
[img] PDF (Faktablad)
239kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Denna litteraturstudie har gjorts med syfte att utöka kunskapen om atopisk dermatit hos hund med fokus på mastcellens roll i immunopatogenesen. Atopisk dermatit är en relativt vanlig sjukdom som kan drabba alla hundar oavsett ras; den är oftast livslång och kräver visst arbete för att diagnosticera och behandla med gott resultat. Förutom att det är ett problem hos hundar, finns även ett nära samband med atopiska sjukdomar hos människa, och hundar fungerar som en bra modell för forskning på humansidan.

Trots omfattande forskning, vet man fortfarande inte varför sjukdomen uppkommer. Många teorier finns kring den immunologiska bakgrunden, men stora delar är fortfarande okända. Att mastcellen spelar en nyckelroll är dock allmänt vedertaget. Mastcellens konstanta placering ute i vävnaden, samt dess karaktäristiska innehåll av granula med många olika mediatorer, möjliggör ett snabbt och specifikt inflammationssvar mot inkommande ämnen och organismer. Hos atopiska hundar har man upptäckt överaktiva mastceller som utsöndrar större mängd mediatorer och bidrar till att driva inflammationen mot ett felaktigt Th2-svar, med överproduktion av allergenspecifika IgE-antikroppar som följd.

SUMMARY
This literature study has been done in order to increase the knowledge of atopic dermatitis in dogs, with focus on the mast cell's role in the immune pathogenesis. Atopic dermatitis is a relatively common disorder that can affect all dogs regardless of breed; it is usually lifelong and requires some work to diagnose and to treat successfully. Apart from being a problem in dogs, it is also closely related to atopic diseases in humans, and dogs have been shown to act as good model for research on human disease.

Despite extensive research, the cause of the disease it is still not known. Many theories exist about the immunological background, but large parts are still unknown. That the mast cell plays a key role is though widely accepted. The mast cell’s constant location in tissues, and its characteristic content of granules with a variety of mediators, enables a rapid and specific inflammatory response against foreign substances and organisms. In atopic dogs, hyperactive mast cells have been discovered that secrete large amount of mediators and participate in driving the inflammation against a detrimental Th2 response, with overproduction of allergen-specific IgE antibodies as a result.

Main title:Mastcellens roll vid atopisk dermatit hos hund
Authors:Andersson, Sofie
Supervisor:Pejler, Gunnar
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:04
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:mastcell, inflammation, atopisk dermatit, hund, allergi, överkänslighet, allergenspecifik immunoterapi, hyposensibilisering, intradermaltest, ärftlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-106
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2011 12:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics