Home About Browse Search
Svenska


Westman, Viktoria, 2010. En pilotstudie av hästens beteende vid olika boxgrannar och boxdesign. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
482kB

Abstract

SUMMARY
The Swedish laws of animal welfare emphasize the social needs of the horse but nothing is said about how to fulfill this. Though there are few studies done in this subject it can be difficult to understand if the needs are fulfilled. The purpose of this study was to learn more about the horse’s social needs in box stable and to increase other people’s knowledge and understanding of the horse behavior to increase the welfare of the stabled horse. The questions where: How does the horse choose to place itself depending on what horse is next to it? How many attempts does the horse do to take contact and nose contact with the horse next to it? How does the box design affect the horse behavior?
22
Eight horses were videotaped during 24 nights. The horses where observed between 6.30 pm to 7 am. The hours between the last feeding in evening of the horses and the first feeding in the morning were taped. Different horses were taped in the boxes with different types of box design that limited the social contact between them. The result showed that the horses used more time to social behavior during the first nights with its new neighbors in the box next to them. There was a difference between the horses that knew each other from before and the horses that was new to them. When the box design limited the horses from social contact the horses did eat significantly more. There were individual differences in the laying behavior between the horses. The older horses had the most frequent observations during the study. Depending on neighbors in the next boxes the horse chose to place itself different in the box.
The result can be summarized in these conclusions: The box design affects the behavior and how the horse places itself in the box. This is one aspect of many to consider with stabled horses. The neighbors in the boxes next to the horse affect the horse behavior and how the horse places itself in the box. Therefore it is relevant to try to observe how the horse reacts to the horses next to it and try to place the horses in the stable with purpose to make a stable with a calm and relaxing atmosphere.

,

REFERAT
I djurskyddsmyndighetens föreskrifter står det att hästens sociala behov ska tillfredställas, men det står inget om hur det behovet ska uppnås. Få studier kring hästens sociala behov vid uppstallning har gjorts. Utan kunskap om hästens sociala behov är det svårt att avgöra hur detta behov kan tillfredställas. Studiens syfte var att lära sig mer om hästens sociala beteende i box samt öka andra människors förståelse och kunskap om hästens beteenden för att höja hästens välfärd vid uppstallning. Frågeställningarna i denna studie var: Hur väljer hästen att placera sig i boxen beroende på vilken boxgranne som står intill? Hur mycket kontaktsök och noskontakt väljer hästen att ha med sin boxgranne beroende på vem denne är? Hur påverkar boxmellanväggens utformning hästens beteende?
Metoden som använts är att totalt åtta hästar (ålder 11-24 år) filmats under vardera tre nätter, dvs. totalt 24 nätter. Fyra hästar åt gången filmades med tre videokameror. Hästarna observerades mellan klockan 18.30 och7.00. Det innebär att kvällsutfodring och morgonutfodring filmats samt nattens timmar, då hästarna befann sig en längre sammanhängande period i sin box. Hästarna utsattes för olika boxgrannar och man varierade deras möjlighet till kontakt med en skiva. Resultatet visade att hästarna använde mer tid till socialt beteende varje gång de fick en ny granne. Det varierade mellan de olika parkonstellationerna av hästar hur mycket kontakt de sökte med varandra. Hästarna ägnade mer tid till att äta under behandlingen stängt när en skiljevägg hindrade kontakt med boxgrannen. Det var individuella skillnader mellan hur mycket de olika hästarna låg ned under studien. Flest observationer över beteendet ”ligga” observerades hos de äldsta hästarna. Hästarna befann sig olika mycket i boxens olika delar beroende på vem de stod bredvid.
Resultatet sammanfattades i följande slutsatser. Boxmellanväggens utformning påverkar beteendet och placeringen i boxen. Det är en faktor av flera som man bör ta hänsyn till vid uppstallning. Boxgrannen påverkar det sociala beteendet och placeringen i boxen och man bör försöka läsa av sin häst och vid behov placera hästarna så att de är så lugna som möjligt när de står intill varandra för att undvika stress i hela stallet.
Hypoteser var att boxgrannen påverkar hästens beteende gällande noskontakt och kontaktsök, vilken antas. Den andra hypotesen var att boxväggens design påverkar hästens beteende och den antas också.

Main title:En pilotstudie av hästens beteende vid olika boxgrannar och boxdesign
Authors:Westman, Viktoria
Supervisor:Rundgren, Margareta and Kjellberg, Linda
Examiner:Roepstorff, Lars
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 11
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:beteende, social kontakt, boxdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-98
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-98
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2011 07:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page