Home About Browse Search
Svenska


Rosberg, Ida, 2011. Fåglar och spridning av salmonellasmitta - råd till mjölk- och nötköttsproducenter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
176kB

Abstract

När en gård drabbas av salmonella innebär detta en stor arbetsinsats. Både vad gäller sanering
och när det gäller andra åtgärder. Saneringsplanen, som är individuell på varje gård, lägger
stor fokus på hygien. Detta kan innebära åtgärder som tvätt av skor samt ändrade vägar för
traktorer och annat som kan vara en risk för god hygien. Man kan kontrollera människans
hygien samt rörelsemönster, men de vilda djuren såsom fåglar och gnagare kan vi varken
kontrollera eller hålla bakteriefria. Under sanering av en drabbad gård är det väldigt viktigt att
tänka på hygien och därmed hur man planerar logistiken. Eftersom man inte har en riktig
uppfattning om hur stor del av smittspridningen fåglarna medverkar till är uppfattningen om
hur man ska hantera fåglarna olika.
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur man kan skydda nötkreatursbesättningar
mot fåglar samt att förstå fåglarnas roll vid salmonellaspridning.
En litteraturstudie har gjorts för att öka förståelsen för problemet och för att kunna föreslå
åtgärder. Det är viktigt att skydda sitt foder mot fåglar och gnagare. Bland annat är det en del i
det frivilliga salmonellaprogrammet som ska motverka att salmonella sprids i Sverige. Många
drabbade tycker det är svårt att veta exakt hur detta ska ske. Nät är ett bra sätt och kan
användas till de flesta utsatta ställena som foderblandare och öppnade ensilagebalar. En annan
viktig åtgärd är att reducera foderspill på marken, alltså allt som kan locka till sig fåglar.
Många av de åtgärder som görs vid sanering, som till exempel att se över logistiken är bra att
göra oavsett om man fått in smittan eller inte. Bra hygien är alltid att föredra, både för att
undvika att få in någon smitta och för att förhindra tillväxt av bakterier i djurens närmiljö
samt för att underlätta vid sanering.
I detta arbete genomfördes också intervjuer med sex lantbrukare som hade varit drabbade eller
var drabbade av salmonella i sina besättningar. Det framkom att det finns en viss oro mot
fåglar. Detta dels för att fåglarnas betydelse är osäker, man vet inte om de kan göra
saneringen svårare, eller till och med omöjlig, och dels för att man är rädd för att de kanske
för smittan i besättningen igen när man väl blivit friförklarade från denna. Undersökningen
visade också att de flesta av lantbrukarna inte skyddade sitt foder mot fåglar innan de fick in
smittan i sin besättning, men att de kommer att gör det när de är fria från smittan. De
intervjuade lantbrukarnas förutsättningar var lika varandra då alla utfodrade både inomhus
och utomhus och då de förvarade foder på ungefär samma vis.
4
Vidare innehåller arbetet en redovisning av personliga samtal med experter inom olika
områden. Tack vare dessa dras slutsatsen att det är viktigt att ha förebyggande åtgärder för att
förhindra att få in sjukdomar. Detta då främst genom att ha en bra hygien och att skydda sin
besättning mot fåglar. Avslutningsvis redovisas i arbetet sju punkter som är viktiga att tänka
på för att förhindra att få in smittor i en besättning. Resultatet har ställts upp som 7 punkter
som följer: Bra hygien, Skydda foder och utsatta miljöer, Inte mata fåglar vintertid, I förebyggande syfte minska fågelbeståndet, Vid nybyggnader bygga tornsilor, Ha rena foderbord, Reducera och städa bort fågelspillning.

,

When a farm with dairy cows has been infected with salmonella a decontamination
arrangement needs to be done. Every participator of the Salmonella program gets help from a
veterinary, and some help with the economic part. During this process all the staff needs to
think about disinfect their boots when they walk between the different areas. The logistic also
needs to be redirected. This is all because bacteria from the dirty parts, for example faeces,
shouldn’t come into the areas where the cows eat or where the feed is housed. When all this is
arranged there are still wild birds flying between faeces and feed. Today we are not sure about
the birds’ part in spreading diseases.
After talking to six different farmers I learned that there is an anxiety about the birds, in a
greater or less degree. To find out more, I talked to veterinaries, a building adviser, a
huntsman, and a professor in infectious diseases. The conclusions to draw were that hygiene
is a very important part in keeping the herd free from bacteria causing salmonella. It is
important to be able to clean the stable careful once a year, and also to have a good daily
hygiene. Bacteria can easily grow if feedstuff and dirt are left on the feeding table. If one can
clean the feeding table every day, or at least once a week bacteria have harder to grow.
Protecting the feed stuff is also very important. This can be done with net. The best thing is to
build places for the feed, which are completely protected from birds. Feed spillage has to be
eliminated then the interest by the birds and the bird population gets smaller. In conclusion,
even if we don’t know the birds’ part of spreading diseases we should protect our herd from
the birds. Seven steps to prevent infections to enter the herd are: Good hygiene in the stables, and good conditions to wash careful every year, To protect the feed stuff from wild animals such as birds, for example with netting, Don´t feed the small birds at winter time, To keep the bird population low around the farm, If possible , use tower silos, To keep the feeding table clean, don’t leave leftovers, Don’t leave feed spillage on the ground, it can attract birds.

Main title:Fåglar och spridning av salmonellasmitta - råd till mjölk- och nötköttsproducenter
Authors:Rosberg, Ida
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK001 Countryside Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:salmonellasmittspridning, förhindra smittspridning, fåglar, salmonella, nötköttsbesättningar, mjölkbesättningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-76
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-76
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2011 06:26
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics