Home About Browse Search
Svenska


Svedlund, Charlotte, 2011. Vegetation för skuggiga och torra ståndorter : med fokus på urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
630kB

Abstract

När man arbetar med gröna miljöer ställs man ibland inför problematiska platser där ingenting verkar överleva. Ett exempel är platser med skuggiga och torra ståndorter. Växter är beroende av solljus och vatten för att leva således kan det vara svårt att hålla dessa platser grönskande. Därför är det spännande att söka svar på vilka växter som kan trivas och ge en vital grönska för skuggiga och torra ståndorter.
Studiens frågeställning lyder: Vilka växter kan ge vital grönska i torra och skuggiga ståndorter i urban miljö? Den kompletteras med underfrågan: Bör man göra något särskilt i anläggningsskedet av en skuggig och torr ståndort för att öka möjligheterna för en vital grönska? Svar på varför vissa växter är bättre lämpade för vissa ståndorter har sökts genom litteratur kring biologi, växtfysiologi, växter och stresshantering samt trädgårdslitteratur. Lämpliga arter har även sökts hos plantskolor och genom andra relaterade webbtjänster. Kvalitativa intervjuer med verksamma inom anläggning, plantskolor, skötsel och forskning har gett ytterligare svar på frågeställningen.
De båda metoderna har lett till ett resultat som bör vara tillförlitligt. En lista med växter som nämnts av minst två skriftliga källor samt minst två informanter ger svar på huvudfrågan. Dessa växter har gemensamma nämnare i sitt utseende i form av tjocka, läderartade eller vintergröna blad. Enligt växtfysiologin är detta ett sätt för växterna att hantera yttre stress som ljus och vattenbrist. Genom att tolka växters utseende kan man följaktligen förstå dess specifika toleranser och ståndortskrav. Detta kan vara ett sätt att söka alternativa arter till skuggiga och torra ståndorter i urban miljö. Även om man inte har kunskap om en viss arts strategi eller krav kan en förståelse för fysiologiska egenskaper underlätta för valet av ståndort. Bladform bladstruktur och blomning berättar vilka förutsättningar en viss växt har anpassning för. Förutom växtförslag för ståndorten har informanterna även bidragit med sina tips för att lyckas med en skuggig och torr ståndort. Det är anläggningsfasen som är det viktigaste läget. Marken bör luckras och jorden ska vara humusrik. Två informanter förespråkar att pimpsten blandas i jorden. De första två åren bör man gödsla och möjligen mulcha. I en problematisk ståndort är det viktigt att man väljer ståndortsanpassade växter, att man tar hänsyn till alla omgivande faktorer samt att man ger växterna en god etablering. Enligt en av informanterna är det bara då växterna har kraft att hantera den yttre stressen och hålla sig vitala.
Studien har lett till en ökad kunskap inom för arbetet med ståndortsanpassning och jag hoppas att läsaren kan använda studien som ett praktiskt arbetsredskap i sitt arbete eller som inspiration för framtida växtval. Ståndorten i studien är utmanande men med kunskap om växternas strategier och rätt anläggnings- och etableringsstrategi finns det goda chanser att lyckas med en grönskande växtbädd.

Main title:Vegetation för skuggiga och torra ståndorter
Subtitle:med fokus på urbana miljöer
Authors:Svedlund, Charlotte
Supervisor:Lindkvist, Elisabeth
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:skugga, torr, ståndortsanpassning, ståndort, växtlista
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-68
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-68
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2011 09:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page