Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Linn and Larsson, Miriam and Eriksson, Estelle, 2011. Släng inte maten - ge bort den! . SLU, Dept. of Soil and Environment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
716kB

Abstract

Every year, thousands tons of edible food are discarded by the grocery stores. This is food that could have gone to people that’s in need of it. In many countries, so called food banks are established in order to supply welfare organizations with this kind of food. Today there is no equivalent system existing in Sweden. However, there is a company, called Allwin, which provides a service as distribution channel between companies/stores and welfare organizations. They distribute food which otherwise would have been discarded. Allwin is currently establishing their business in Stockholm, and has by the help of Consumer Association Stockholm (SWE: Konsumentföreningen Stockholm) got in touch with Björn Flodqvist, store manager at Coop Konsum Zinken. The aim of this project is to find out if there is a possibility to establish a cooperation between this store and Allwin, and how this cooperation should be designed with regard to the legislation about food safety. Through interviews with both parties as well as with present business partners to Allwin, experiences, attitudes and expectations regarding the cooperation with Allwin have been collected.

Today, Coop Konsum Zinken, has a positive attitude towards a cooperation with Allwin in the future. No obvious disagreements regarding routines have appeared. It is important to Coop Zinken that the cooperation will not result in an increase in expenditures or workload of the staff. Allwins’ goal is that the costs will be equivalent to the current costs for waste management, and therefore this shouldn’t be a problem. Allwin needs the food to be packed and sorted after type of product. This should work well since it does not differ much from Coop Zinkens present routines. Both parties have similar views on the division of responsibilities regarding food safety, and the importance of keeping the cold chain. Allwin has defined several goals regarding the future development of their business. Among others Allwin wants to expand the business and be able to manage additional types of food products. This expansion of business is approved by Coop Zinken, which would like to donate all types of food. Allwin also wants to strengthen the routines concerning the food management. This is important for Coop Zinken which wants a guarantee that all their food distributed by Allwin is handled correctly according to food safety in every step of the distribution. According to Swedish law, there is nothing that prevents food, that is approaching or having passed best before date, from being given to charity and thereby consumed.

,

Årligen slängs det tusentals ton ätbar mat från svenska livsmedelsbutiker, mat som skulle kunna gå till bättre behövande. I många länder har så kallade matbanker upprättats, vilka förser välgörenhetsorganisationer med mat. Här i Sverige finns i dagsläget inget liknande system. Sedan sex år tillbaka finns det dock ett företag, nu med namnet Allwin, som säljer en tjänst som distributionskanal, av bl.a. livsmedel, mellan företag/butiker och välgörenhetsorganisationer. De distribuerar mat som annars skulle slängas. Företaget håller nu på att etablera sin verksamhet i Stockholm, och har via Konsumentföreningen Stockholm kommit i kontakt med en Coop-butik. Syftet med rapporten är att undersöka om det finns en möjlighet till samarbete mellan Coop Zinken och Allwin, och hur detta samarbete skulle kunna se ut i praktiken, med hänsyn till lagar och regler samt livsmedelssäkerhet. Genom intervjuer med båda parter samt med befintliga samarbetspartners till Allwin, har erfarenheter, attityder och förväntningar kring samarbetet med Allwin samlats in.

Coop Zinken är idag positiv till ett framtida samarbete med Allwin och inga uppenbara meningsskiljaktigheter gällande praktiska rutiner har framkommit. Det är viktigt för Coop-butiken att samarbetet med Allwin inte innebär ökade omkostnader eller en högre arbetsbörda för personalen. Allwins mål är att kostnaderna skall vara likvärdiga med nuvarande sophanteringskostnader, varför detta inte bör bli ett problem. Allwin kräver att maten vid upphämtning ska vara färdigpackad, och sorterad efter typ av livsmedel. Detta tror Coop Zinken ska fungera bra då det inte innebär några större förändringar från dagens system. Parterna är överens om hur ansvaret för livsmedelsäkerhet ska fördelas, samt vikten av att kylkedjan hålls obruten. Allwin har flera mål uppsatta kring utveckling av sin verksamhet i framtiden. De vill bl.a. kunna ta emot fler sorters livsmedel, vilket är bra för Coop Zinken som gärna skänker alla typer av livsmedel. Allwin har även som mål att strama upp rutiner kring livsmedelshantering. Detta är viktigt för för Coop Zinken, då de vill ha en garanti för att de livsmedel som Allwin distribuerar åt dem hanteras korrekt och säkert hela vägen. Enligt svensk lagstiftning finns det inget som hindrar att mat som närmar sig bästföredatum, eller till och med passerat detta datum, får skänkas och konsumeras.

Main title:Släng inte maten - ge bort den!
Authors:Svensson, Linn and Larsson, Miriam and Eriksson, Estelle
Supervisor:Lagerberg Fogelberg, Charlotte
Examiner:Lagerkvist , Gabrielle and Mårtensson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:livsmedelsöverskott, Allwin, livsmedelslagstiftning, matbank, matsvinn, välgörenhet, livsmedelssäkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-23
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-23
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Food science and technology
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2011 14:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics