Home About Browse Search
Svenska


Berggren, Moa, 2011. Orsaker till magsår hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Denna litteraturstudie undersöker möjliga orsaker till att hästar drabbas av magsår. Magsår är ett vanligt förekommande problem hos hästar, med hög prevalens i många studier, framför allt är varmblodstravare och fullblodsgaloppörer drabbade. Ulcerationer bildas främst i den kutana slemhinnan i magsäcken. Magsår uppstår på grund av höga syranivåer och nedsatt skyddsförmåga i mucosa vilket skapar en obalans med sänkt pH och vävnadsskada som följd. Ofta är tillståndet subkliniskt, men kliniska symptom som till exempel kolik, viktnedgång, dålig aptit och diarré kan förekomma. Makroskopiskt ses ulcerationer, erosioner och blödningar, ofta i anslutning till margo plicatus. Den mikroskopiska bilden utgörs av hyperkeratos, ulcerationer och erosioner, samt glandulär metaplasi i den kutana slemhinnan.
Träning har i ett flertal studier visats ge upphov till magsår hos häst. Korrelationer mellan hård träning och ökad förekomst av magsår har gjorts, men vissa studier kan inte påvisa detta samband. Skillnader i utfodring och typ av foder har studerats som möjlig orsak till magsår hos häst. Forskning visar bland annat en ökad förekomst av ulcerationer hos hästar som utfodras sällan och som får kolhydratrikt foder. Infektion med Helicobacter pylori verkar inte vara en bidragande orsak till magsår hos häst, men behandling med NSAID-preparat ger upphov till ulcerationer i körtelslemhinnan. Få forskare har studerat genetisk predisposition, vilket är en aspekt som bör undersökas närmare. Sammanfattningsvis krävs mer forskning för att utreda den multifaktoriella etiologin bakom magsår hos häst. Många av de genomförda studierna är små och resultaten är ofta motsägelsefulla. Resurser bör läggas på att utforma ett gemensamt bedömningssystem för lesioner i magslemhinnan för att göra studier mer jämförbara.

,

This study investigates possible causes of gastric ulceration in horses. Gastric ulceration is a common problem with a high prevalence in horses, especially in trotters and gallop horses. The lesions are usually located in the non-glandular squamous portion of the stomach. Gastric ulceration arises due to high levels of acid and a decreased protective mechanism in the mucosa, a process that creates an imbalance which is followed by tissue injury and decreased pH levels. The condition is usually subclinical but clinical symptoms can occur, for example colic, weight loss, diarrhea and a loss of appetite. Macroscopically ulcerations, erosions and bleeding, often adjacent to margo plicatus, have been detected. Histologically hyperkeratosis, ulcerations, erosions and glandular metaplasia can be found in the non-glandular portion of the ventriculus.
Training has, in several studies, been shown to be the etiological reason for gastric ulceration in horses. Correlation between intense training and a more frequent occurrence of gastric ulceration has been shown, but other researchers fail to show the same results. Differences in feeding routines and type of forage have been studied as a possible etiology concerning gastric ulceration in horses. Research shows for example a higher prevalence of gastric ulceration in horses fed less often and with a forage rich in carbohydrates. Infection with Helicobacter pylori does not seem to be a cause of gastric ulceration, but treatment with NSAID has been shown to cause lesions in the mucous membrane of the equine stomach. Genetic predisposition as a cause of gastric ulceration in horses is an aspect that should be more looked in to. More research is needed to understand the etiology of gastric ulceration. Many of the conducted studies are small and contradictious. There is a need to design a common evaluation system for lesions in the gastric mucosal membrane, so that studies can be compared better.

Main title:Orsaker till magsår hos häst
Authors:Berggren, Moa
Supervisor:Olofsson, Karin
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:07
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, magsår, ulceration, magsäcksslemhinna, orsak, etiologi, träning, foder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2011 11:27
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics