Home About Browse Search
Svenska


Ingemansson, Karin, 2011. Gröna miljöer på skolgården : som plats för utomhuspedagogik. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

School ground development is becoming increasingly popular in Sweden today and local community settings are also seen as an important resource for education. The debate today raises the question about the whole city’s pedagogic potential. Outdoor education is a pedagogy that comprises outdoor learning with focus on the sensual experiences. Connection to the classroom education is an important part of the pedagogy and so is the place for the tuition.

But how should the place for the tuition, i.e. the school ground, be designed? This paper discusses what different designs of the green physical environment mean to the outdoor education and how the quality of the lesson is affected. Considering that research has shown positive effects of being in green, nature-like environments; this study focuses on two schools with different prerequisites in the green school ground environment. One school has nature-like areas on the school ground whereas the other school only has formal vegetation to teach in. The study has been a multiple case-study comprehending teacher interviews, walks with children and landscape architectural analyses.

The study’s conclusion is that several factors in the physical environment are important for outdoor education to be conducted with high quality. Access to a green physical environment on the school ground or in the local community setting is an important prerequisite. The school ground is chosen for education in the first place but also the local environment is used regularly, especially when the right prerequisites are not to be found in the school ground. Important factors for the education is a meeting-place, enough variation considering easy access to different types of surfaces and plenty of loose material to use for different exercises. The result indicates that a nature-like environment gives better prerequisites for outdoor education than a formally designed environment does, since the nature-like environment contains more material to use in the education. The school that has a nature-like school ground environment also uses the hard surfaces more in the education than the school that does not have a nature-like environment does. Lindholm (1995) got the same result and concluded that the nature-like areas affects the inventiveness. The results of this study shows that the school that has good, nature-like environments on their school ground go to more areas in the local community setting than the school with a formal school ground does. This was also the result of previous studies by Lindholm (1995) and Grahn (1991).

,

Skolgårdsutveckling sker på all fler platser i landet och även närmiljön börjar uppmärksammas som en viktig resurs för undervisning. Debatten handlar idag om att se hela staden som en pedagogisk resurs. Utomhuspedagogik är en speciell pedagogik som förordar inlärning utomhus i verkliga situationer där de sinnliga upplevelserna står i centrum. Återkoppling till undervisningen i klassrummet är en viktig del av pedagogiken liksom platsen för undervisningen.

Men hur bör platsen för undervisning, dvs. skolgården, utformas? I detta arbete diskuteras vad olika utformning av den fysiska miljön betyder för utomhuspedagogiken och hur det påverkar kvalitén på undervisningen. Eftersom flertalet forskningsstudier har visat på de positiva effekterna av att vistas i gröna, naturlika miljöer har arbetet inriktats på att undersöka två skolor med skilda förutsättningar i den gröna fysiska miljön på skolgården. Den ena skolan har tillgång till naturlika områden på skolgården medan den andra skolan enbart undervisar i formellt utformade områden på skolgården och i närmiljön. Studien har utförts som en multipel fallstudie omfattande lärarintervjuer, barnvandringar och landskapsarkitektoniska analyser.

Studien visar att ett flertal faktorer verkar ha betydelse för att utomhuspedagogik ska kunna bedrivas med hög kvalité. Framförallt att det finns en grön fysisk miljö på skolgården eller i dess omedelbara närhet är en viktig förutsättning. Skolgården väljs i första hand men även närmiljön används i undervisningen, särskilt när förutsättningarna inte finns på skolgården. De faktorer som har betydelse för den regelbundna undervisningen på skolgården är att det finns en samlingsplats, att skolgården är tillräckligt varierad med olika typer av ytor samt att det finns gott om löst material att använda i olika övningar. Resultatet tyder på att en naturlik miljö ger bättre förutsättningar för utomhuspedagogik än en formell, framförallt genom att mer material finns att tillgå för undervisningen. Skolan som har en naturlik miljö på skolgården använder även de hårdgjorda ytorna mer i undervisningen än vad skolan som saknar en naturlik miljö gör. Lindholm (1995) fann samma resultat och benämner det för ”uppfinnareffekten”. Studiens resultat tyder på att skolan som har en naturlik miljö på skolgården söker sig till fler olika områden i närmiljön än vad skolan som har en formell skolgårdsmiljö gör, samma resultat har tidigare studier av Lindholm (1995) och Grahn (1991) visat.

Main title:Gröna miljöer på skolgården
Subtitle:som plats för utomhuspedagogik
Authors:Ingemansson, Karin
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:utomhuspedagogik, skolgård, gröna miljöer, landskapsarkitektur, utformning, förutsättningar, outdoor education, schoolyard, green environments, landscape architecture, design, prerequisites
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-387
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-387
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2011 12:15
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics