Home About Browse Search
Svenska


Mandorff, Nathalie and Lehrmark, Viktoria, 2010. Licensierade tävlingsryttares medvetenhet om olika utbildningars innehåll och omfattning. First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
140kB

Abstract

De finns flera olika yrkeskategorier som är verksamma inom ridsporten med ridutbildning/- träning. Dessa kan ha sin bakgrund från olika utbildningar; hippologprogrammet, ridinstruktörsutbildning eller tränarutbildning. De olika utbildningarna skiljer sig åt och kan därför inte förväntas ge samma typ av kunskap till de olika studenterna. De frågor tränaren eller ridläraren eventuellt får från sina elever kan på så sätt vara antingen relevanta eller icke relevanta. De olika utbildningarna har olika inriktning och fokus, vilket i sin tur leder till att till exempel en hippolog inte har samma typ av kunskaper som en c-tränare.
Studien syftar till att svara på om eleverna är medvetna om sin tränares utbildning och vad som kan krävas av honom/henne med tanke på den formella utbildning personen i fråga har utfört. Det antas att problem kan uppstå om en tränare eller ridlärare väljer att svara på en fråga som denne inte har formell kunskap att besvara. I studien har formell kunskap och reell kunskap skiljts åt. Genom att skapa oss en uppfattning om elevernas medvetande om sina tränares eller ridlärares utbildning samt vad de rådfrågar dem om kan vi se om det kan antas att problem kan uppstå. Studiens har två frågeställningar. Vet eleverna vilka formella kunskaper deras respektive tränare kan förväntas ha i förhållande till utbildningarnas längd och innehåll? Har elevernas bakgrund någon betydelse för vad de väljer att fråga?
Enkäter skickades ut till 383 stycken slumpmässigt utvalda seniorer och unga ryttare med licens för regional och nationell tävling inom hoppning eller dressyr och kom ifrån hela Sverige. De tillfrågade ryttarna rådfrågar sina tränare/ridinstruktör helt eller delvis om relevanta ämnen som denne kan förväntas ha kunskap om.
Slutsatsen av studien är att de tillfrågade har en relativt god uppfattning om vad de kan förvänta sig av sina respektive tränare eller ridlärare i förhållande till utbildningarnas längd och innehåll samt att de tillfrågades bakgrund har viss betydelse för vad de väljer att fråga.

Main title:Licensierade tävlingsryttares medvetenhet om olika utbildningars innehåll och omfattning
Authors:Mandorff, Nathalie and Lehrmark, Viktoria
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Roepstorff, Lars
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:393
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:YHIPP Equine Studies Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:ridsport, pedagogik, hästkunskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-402
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-402
Language:Swedish
Deposited On:02 Feb 2011 08:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics