Home About Browse Search
Svenska


Näslund, Veronica, 2010. Tracheas dimension hos Engelsk Bulldog : en retrospektiv radiologisk pilotstudie på svenska hundar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

There is desire to evaluate the tracheal diameter in the Swedish population of English Bulldog, a breed with breathing disorders, and if possible use it as a criteria for breeding in the hope of improving the life situation for these dogs. The Swedish Kennel Club has together with the Swedish Club for English Bulldog and veterinarians presented a five year radiological study that has the purpose to give an average look on how the tracheal situation is in the population. The trachea will be evaluated through two different methods, both measuring two distances in the thorax. The first one compares the tracheal diameter to the height of the cranial opening of the thorax, and the second one to the width of the third rib. With the measured distances one will calculate a quotient and compares it to the reference values.
This study is designed to get a preliminary evaluation, based on the 65 dogs that were available on the time for the study, with measurements done by two persons on three different occasions each. The results of the measurements are not unequivocal and vary both between the methods and the persons doing the measurements. The literature on the subject is reviewed carefully in the discussion about why the results varied more than expected.

,

Det finns en önskan att utvärdera tracheas diameter hos den svenska Engelsk Bulldog populationen, en ras med andningsproblem, och om möjligt använda det som avelskriterie för att förbättra livssituationen för dessa hundar. Svenska Kennelklubben har tillsammans med Svenska Klubben för Engelsk Bulldog och veterinärer utformat en radiologisk studie som ska pågå under en femårsperiod och genom den få en inblick i hur situationen ser ut för rasen i landet. Trachea utvärderas genom två metoder som vardera grundar sig på två mätavstånd i thorax. Den ena jämför tracheas diameter med höjden på främre bröstapperturen och den andra med bredden på tredje revbenet. Mätningarna används för att få fram en kvot som sedan jämförs med referensvärden tagna ur litteraturen.
Denna studie ger en preliminär bedömning, baserat på de 65 hundar som fanns tillgängliga vid studiens genomförande, med mätningar utförda av två personer vid tre olika tillfällen vardera. Resultaten av mätningarna är inte entydigt och varierar både mellan metoderna och mellan personerna som utfört mätningarna. Den tillgängliga litteraturen granskas kritiskt i diskussionen kring varför resultatet varierade mer än förväntat.

Main title:Tracheas dimension hos Engelsk Bulldog
Subtitle:en retrospektiv radiologisk pilotstudie på svenska hundar
Authors:Näslund, Veronica
Supervisor:Hansson, Kerstin
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:91
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:tracheal hypoplasi, avelskriterie, hund, brachycephalt syndrom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2011 11:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page