Home About Browse Search
Svenska


Egbäck, Samuel, 2009. Rennäringens kulturella värden : en studie om svenskars preferenser. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The Swedish reindeer husbandry has had economic difficulties for some years. Due to this, and the fact that the reindeer husbandry plays an important role in Sámi culture, the Swedish state has chosen to support the industry. If these grants where to be withdrawn, the reindeer husbandry as well as the Sámi culture would decrease, which would cause welfare losses for the people living in Sweden. The aim of this study was to elicit what the Swedes are willing to pay to maintain the amount of reindeer husbandry and Sámi culture. By using Contingent Valuation and a survey the willingness to pay was estimated. During October 2008 the survey was sent to a random sample of 1200 Swedes between 18 and 75 years of age. Of these 50 % answered. To further understand the people’s preferences a study of the non-respondents was conducted. The calculation used two parametric and two non-parametric estimators, resulted in a median willingness to pay between 100-367 SEK annually. These results showed a notable difference compared to the grants from the state, indicating that the willingness to pay was clearly higher. The results also said contradictively that the Swedes are satisfied with the extent of today’s reindeer herding.

,

Sammanfattning:

Sedan flera år tillbaka har rennäringen i Sverige haft lönsamhetsproblem. Till följd av detta och att rennäringen vid sidan av renköttsproduktion också upprätthåller kulturella värden i form av samisk kultur, har staten valt att stödja branschen ekonomiskt. Om dessa stöd skulle tas bort skulle rennäringen och även den samiska kulturen minska, då dessa är nära sammankopplade, vilket i sin tur skulle påverka många svenskars välfärd negativt. Syftet med denna studie var att undersöka svenskars betalningsvilja för att bibehålla rennäringen och därmed också den samiska kulturen. Genom att använda scenariovärderingsmetoden och en enkät beräknades betalningsviljan. Enkäten skickades ut oktober 2008 till 1200 slumpmässigt utvalda svenskar i åldern 18-75 år. Av dessa besvarade 50 % enkäten och för att förstå mer om icke-respondenternas preferenser utfördes även en bortfallsundersökning kort därefter. Vid beräkningen användes fyra olika metoder, två parametriska och två icke-parametriska. Dessa visade att en majoritet av respondenterna var villiga att betala mellan 100-367 kronor årligen för att bibehålla rennäringen och den samiska kulturen. Betalningsviljan var därmed klart större än de stöd som staten ger till näringen. Resultaten visade också att respondenterna var nöjda med den omfattning rennäringen har idag.

Main title:Rennäringens kulturella värden
Subtitle:en studie om svenskars preferenser
Authors:Egbäck, Samuel
Supervisor:Bostedt, Göran
Examiner:Peichen, Gong
Series:Studentuppsats / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:22
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:rennäring, kulturella värden, betalningsvilja, scenariovärderingsmetoden, enkät, samer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-79
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-79
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Land economics and policies
Consumer economics
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2009 08:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics