Home About Browse Search
Svenska


Månsson, Christian, 2010. Gräsligt eller gräslikt? - En jämförelse mellan naturgräs och konstgräs på svenska idrottsarenor. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
397kB

Abstract

I och med de klimatförutsättningar som råder i Sverige har konstgräs som underlag inom elitfotbollen fått allt större betydelse. För att kunna garantera en god spelkvalitet och värna om både spelarnas upplevelsekänsla och säkerhet är det inte längre naturgräs som är det bästa alternativet på en del håll i landet. Vilka är de övergripande skillnaderna underlagen emellan vad gäller anläggning, skötsel, upplevelsekänsla och skaderisk?
Examensarbetet består av två delar, en inledande litteraturstudie där anläggnings- och skötselaspekterna tas upp samt en mer personlig del där de allsvenska spelarna bidrar med sina åsikter om spel och upplevelsekänsla på naturgräs respektive konstgräs.
Resultatet visar att det är svårt att fastställa en specifik ekonomisk skillnad både ur anläggningsavseende och ur skötselavseende då det är så många olika faktorer som spelar in. Däremot visar sig skillnaden desto tydligare på de olika skötselmoment som krävs för att uppnå ett fullgott resultat och en plan av god kvalitet för respektive underlag. Spelarnas egna reflektioner och tankar uttrycker en samstämmighet när det gäller den mest övergripande skillnaden. Denna visar sig vara bollens hastighet, att spelet går betydligt fortare vid spel på konstgräs. Detta trots att utvecklingen går snabbt framåt vad gäller att få det artificiella underlaget mer likt det naturliga.
Att skaderisken skulle öka vid spel på konstgräs verkar vara mångas hypotes, men av resultatet att döma så har ett sådant scenario inte kunnat bevisas hittills. Även de allsvenska spelarnas åsikter går isär i frågan och slutsatsen från enkätundersökningen är att skaderisken varken är större eller mindre vid spel på konstgräs.
Uppsatsen ger en övergripande bild över de rådande skillnaderna och likheterna mellan naturgräs och konstgräs som underlag vid fotboll. Den tar även upp ett nytt sätt att anlägga naturgräs, enligt USGA:s rekommendationer samt en alternativ lösning till att ersätta hela ytan med konstgräs i form av GrassMaster, ett armerat naturgräsunderlag.

Main title:Gräsligt eller gräslikt? - En jämförelse mellan naturgräs och konstgräs på svenska idrottsarenor
Authors:Månsson, Christian
Supervisor:Fridell, Kent
Examiner:Rolf, Kaj
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:naturgräs, konstgräs, artificial turf, fotbollsplaner, gräsarmering, upplevelsekänsla, , idrottsarenor, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-345
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-345
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2010 06:58
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page