Home About Browse Search
Svenska


Chapman, Erikka, 2010. Läge för förändring? : permakulturens principer i lägenhet och stadsmiljö. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syfte med detta arbete är att förstå den grundläggande tanken i permakultur, de principer permakultur bygger på, samt utforska hur permakultur kan praktiseras i stadsmiljö. Arbetet är baserat på en litteraturstudie, studiebesök på Holma Folkhögskola och St Hansgårdens fritidsgård, samt på filmer och intervjuer med personer som praktiserar permakultur.

Permakultur som begrepp skapades av Bill Mollison och David Holmgren på 1970-talet, och syftar till att utforma självförsörjande och självreglerande lokalsamhällen, baserade på hur naturliga ekosystem fungerar. Permakultur kan sammanfattas i tre etiska principer: omsorg om jorden, omsorg om människor och begränsad tillväxt och konsumtion, samt rättvist fördelat överflöd. Utöver dessa har David Holmgren beskrivit tolv designprinciper, vilka kan ses som verktyg för att förändra vårt sätt att tänka kring djur och natur, matproduktion och samhället.

Det är möjligt att praktisera permakultur i staden, genom att som privatperson minska sin konsumtion, konsumera mer närproducerat, minimera sitt avfall, producera egen mat och samarbeta med andra i kollektiv och gräsrotsrörelser. Gemensamma utrymmen som parker och grönområden kan odlas upp enligt permakulturdesign och tjäna till både mat-produktion, mötesplatser och rekreationsområden. Barnomsorg och fritidsverksamhet uppbyggd enligt permakulturens principer är ett praktiskt exempel på hur permakultur kan användas i staden.

Nyckelord: permakultur, stadsodling, omställning, Transitionrörelsen, samodling, gräs-rotsrörelser

,

The aim of this work is to understand the basic idea behind permaculture, the principles that underline it, and explore how permaculture can be practiced in the urban environment. The work is based on a literature study, visits to Holma folk high school and St Hansgårdens youth recreation centre, and films and interviews with people who practice permaculture.

Permaculture as a concept was created in the 1970’s by Bill Mollison and David Holmgren, and aims to design self-sufficient and self-regulating local communities, based on how natural ecosystems work. Permaculture can be summed up in three ethical prin-ciples: care of the earth, care of people and set limits to consumption and reproduction, and redistribute surplus. In addition to these David Holmgren has described twelve design principles, which can be seen as tools for changing or way of thinking concerning animals and nature, food production and society.

It is possible to practice permaculture in the urban environment, through private persons reducing their consumption, buying more local produce, minimizing their waste, producing their own food and cooperating with others in communities and grass root movements. Common space, such as parks and green areas, can be cultivated according to permaculture design principles and serve as meeting places and areas for food production and recreation. Child care and activities for youth, built on permaculture principles, is a practical example of how permaculture can be used in the urban environment.

Key words: permaculture, urban agriculture, transition, Transition movement, polycul-ture, grass root movements

Main title:Läge för förändring?
Subtitle:permakulturens principer i lägenhet och stadsmiljö
Authors:Chapman, Erikka
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Gissén, Charlott
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:permakultur, stadsodling, omställning, transition, småskalighet, gräsrotsrörelser, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Cooperatives
Cropping patterns and systems
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2010 14:37
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page