Home About Browse Search
Svenska


Falk, Mia and Ronnheden, Johanna, 2010. Succession : landskapsarkitekten & fytoremedieringen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Fytoremediering kallas metoden som utnyttjar växters
naturliga förmåga att ta ta upp, omvandla eller stabilisera
ämnen för att sanera föroreningar. Det är en mycket
miljövänlig metod som endast bygger på naturliga
processer. Idag nyexploateras i hög grad hamn- och
industriområden, vilka ofta kräver stora saneringsinsatser.
Dessa ligger ofta i stadsnära lägen där det generellt finns
ett behov av grönytor. Till detta hör att parkmark sällan
anläggs på förorenad mark, då det inte bär samma
möjlighet till lönsamhet som annan exploatering.
Fytoremediering är en långsam saneringsmetod och
förbises därför ofta som ett alternativ då det krävs snabba
lösningar inför exploatering, men i jämförelse med andra
saneringsmetoder har fytoremediering en mängd fördelar.
En aspekt som gör metoden högst intressant för oss i vår
yrkesroll är möjligheten att under saneringens gång kunna
skapa betydelsefulla gröna ytor av tidigare otillgängliga
områden. Tidsaspekten vänds från något negativt till
positivt genom att skapa estetiskt tilltalande, intressanta
och rekreativa uterum. Med metoden väcks ett antal
frågor som berör återtagande av industriella områden.

Vi har tillämpat vår nya kunskap om fytoremediering i ett
gestaltningsförslag för en plats med problematisk
föroreningssituation. Det gamla gasverksområdet i
Stockholm är högintressant ur exploateringssynpunkt och
kommer att inom kort bli en del av den nya stadsdelen
Norra Djurgårdsstaden. Området har redan givits en stark
miljöprofil, vilket väckte vårt intresse för att utarbeta ett
förslag för hur området kunde ha sanerats på ett sätt som
skulle passa intentionerna om en hållbar stadsutveckling.
Succession är tänkt att fungera som ett inspirerande
exempel för hur man kan arbeta med liknande områden i
fortsättningen.

Main title:Succession
Subtitle:landskapsarkitekten & fytoremedieringen
Authors:Falk, Mia and Ronnheden, Johanna
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Ericsson, Tom
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fytoremediering, gestaltning, brownfield planning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-835
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-835
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2010 12:38
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics