Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Manda and Söder, Annie, 2010. Garbage to gardens : design proposals for two decentralised waste management units in Pune, India. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
59MB

Abstract

The population growth and urbanisation in low-income countries bring issues of poor living standards and miserable sanitation conditions onto the agenda. If well-functioning waste management systems were developed, this could master some of the problems. The already existing local informal waste handling system that is common in many low-income countries, needs to be developed with proper sorting and composting solutions to decrease the environmental burden and improve the overall situation in the dense cities.

This master’s thesis project is performed with the intention of developing functional decentralised waste management units in the city of Pune, India. The project called Garbage to Gardens is initiated by the Indian organisation Centre for Environment Education in collaboration with SWaCH waste-picker cooperative and the Pune Municipal Corporation. The initiative intends to decrease the environmental degradation caused by unrecycled waste, enhance the life quality of the ragpickers and give the concerned areas heightened aesthetical, educational and recreational values. To achieve this, the units are to be incorporated with garden space. A good architectural design is essential to gain approval from the residents of the concerned areas, and also to persuade possible private property owners to deed their land for the units.

The proposed ideas are derived from the objectives, in order to produce a final design product that will serve its purpose. The objectives are based on gathered information and observations regarding the city, the current waste management system, the stakeholders, the project organisation and the potential obstacles.

The overall work method used in the project is called Logical Framework Approach. It is an objective-oriented project planning tool based on structured thinking and logical analyses, where we function as consultant designers with an intermediary role. In this case the LFA contains an array of submethods such as literature study, observations, study visits, site analyses, photography, sketching, 3D-modelling and more.

The outcome of the process is two design proposals for Anand Park and Kothrud districts in Pune. The areas have both similar and dissimilar attributes, thus needing site specific solutions. The main objectives are the same; aiming at a clean and beautified neighbourhood, business opportunity and income generation for the ragpickers, reduced environmental pollution and decreased waste disposal. Both the proposals contain sorting, storage and composting facilities, while the recreational aspect is more predominant in Anand Park and the educational in Kothrud.

,

Befolkningsökningen och urbaniseringen i utvecklingsländer för i många fall med sig låg levnadsstandard och svåra sanitära förhållanden för invånarna. Ett välfungerande sophanteringssystem kunde vara en lösning på en del av problemen. I låginkomstländer är det vanligt med ett lokalt informellt sopsystem, där soporna tas omhand utan myndigheters inblandning. Detta befintliga system fungerar, men behöver utvecklas med fungerande sorterings- och komposteringslösningar för att nå en minskad miljöpåverkan och skapa tilltalande städer.

Målet i detta examensarbete är att utveckla funktionsenliga decentraliserade sophanteringsanläggningar i staden Pune i Indien. Projektet vid namn Garbage to Gardens är initierat av den indiska organisationen Centre for Enviroment Education i samarbete med skräpplockarkooperativet SWaCH och den kommunala myndigheten Pune Municipal Corporation. Initiativet strävar till att minska på miljöförstöringen genom att återvinna mer, höja livskvaliten för skräpplockarna och ge de berörda områdena högre estetiska, pedagogiska och rekreativa värden. För att uppnå detta ska anläggningarna integreras med parkmark. Goda arkitektoniska lösningar är nödvändiga för att invånarna i de berörda områdena skall ge sitt samtycke, och för att övertyga eventuella privata landägare om att upplåta sin mark för anläggningarna.

Idéförslagen som vi presenterar är baserade på bestämda mål för projektet, detta för att skapa en slutprodukt som tjänar sitt syfte. Målen är i sin tur baserade på information och observationer rörande staden, det nuvarande sophanteringssystemet, intressenterna, projektorganisationen och potentiella hinder.

I projektet används Logical Framework Approach som övergripande metod. Den är ett målstyrt projektplaneringsverktyg baserat på strukturerat tänkande och logiska analyser, där vår roll är att vara medlande designkonsulter. I detta fall innefattar FLA:n diverse undermetoder så som litteraturstudie, observationer, studiebesök, platsanalyser, fotografi, skisser, 3D-modellering med flera.

Resultatet av processen är två designförslag för stadsdelarna Anand Park och Kothrud i Pune. Områdena har både liknande egenskaper och stora olikheter, och behöver därför platsspecifika lösningar. De huvudsakliga målen är dock desamma; strävan mot ett rent och förskönat grannskap, ökade jobb- och inkomstmöjligheter för skräpplockarna samt minskad miljöförstöring och mindre behov av sopdeponering. Gemensamt för de båda förslagen är att de innehåller sorterings-, förvarings- samt komposteringsfaciliteter, medan den rekreativa aspekten är mer framträdande i Anand Park och den pedagogiska i Kothrud.

Main title:Garbage to gardens
Subtitle:design proposals for two decentralised waste management units in Pune, India
Authors:Karlsson, Manda and Söder, Annie
Supervisor:Lisitzin, Katri and Menon, Sanskriti
Examiner:Berg, Per G.
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landscape architecture, local waste management, composting, India, recycling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-818
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-818
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:13 Oct 2010 13:48
Metadata Last Modified:03 Jul 2013 08:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics