Home About Browse Search
Svenska


Lööw, Johanna, 2010. Odla i Staden för välbefinnande : om Sevedsbornas upplevelser av Barn i Stans odlingsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Uppsatsen är en fallstudie av det odlingsprojekt Barn i Stan bedriver i stadsdelen Seved i Malmö. Studien hade två syften. Det första var att undersöka Sevedsbornas upplevelser och hur Seved påverkats av Barn i Stans odlingsprojekt. Det andra vara att undersöka hur man kan arbeta med urban odling i miljöförbättringsprojekt i befintlig urban miljö. Intervjuer, observation och deltagande observation har använts som metoder för att inhämta empiriskt material. Även dokument från Barn i Stan samt odlingsytorna i Seved har studerats.
Barn i Stan är ett projekt som arbetar för att bygga broar mellan människor och använder odling som verktyg för det. Under 2009 anlade de en kolonilott längs trottoarkanten utanför sin verksamhetslokal i Seved där de odlar grönsaker, bär och blommor.
Uppsatsen pekar på hur urban odling bidrar till människors trivsel och känsla av tillhörighet till den plats de bor på vilket i sin tur är viktigt för ett psykiskt välmående. Urban odling har flera sociala vinster och kan därför användas som miljöförbättringsprojekt i befintlig urban miljö. I ett vidare perspektiv har det betydelse för en socialt hållbar utveckling.
Resultatet av studien visade att de boende upplever att odlingarna gjort att Seved blivit finare. Det är ett inslag i den urbana miljön som lockar människor att stanna upp på platsen och det har på så vis blivit till en mötesplats. Odlingarna har blivit ett samtalsämne, man delar minnen och kunskaper med varandra. Odling har visat sig vara ett bra verktyg för att integrera människor från olika nationaliteter. Det är också en lärorik miljö som lärt människor om natur, odling och hur mat produceras. Odlingsprojektet har gjort Sevedsborna mer stolta över sin stadsdel samt bidragit till ökat folkliv på platsen och en mer levande stadsmiljö.
***********
This thesis presents a case study of the urban agriculture project being run by Barn i Stan in Seved, Malmö.
The study had two goals. The first goal was to examine Seveds experiences from the Barn i Stan cultivation project. The second goal was to analyze how urban cultivation can be used to improve an existing urban environment. The research methods that were used comprised interviews, observation and participant observation. Documents from Barn i Stan have also been used as source material for the study.
Seved is a district at the low end of the socioeconomic scale; it suffers from comparatively high levels of criminality and some the inhabitants feel disconnected from society in general. Barn i Stan is a project that attempts to create bridges between people from different demographics. The organization created an allotment garden alongside the street on their premises in Seved. In the allotment gardens they grew vegetables, berries and flowers.
The case study shows that the inhabitants of Seved feel that the area is more beautiful with the cultivations. The cultivations have proved to be a place that invites people to stop and take in the environment. Because of this, they have become a meeting place as well as a topic of discussion. The cultivations also invite people to share memories, experience and knowledge and are helping to integrate people into society. In addition, the cultivations show how food is grown and produced.
Barn i Stan's cultivation project has made the inhabitants of Seved proud of their suburb and has contributed to an increase of people on the streets and to more life in the urban environment.
On a more general level, this thesis investigated how urban cultivations increase people's comfort with, and feeling of, connectedness to the place in which they live. It is known that such comfort and connectedness in turn contribute positively to mental health. Urban cultivations have many social benefits and can thus be used to improve existing urban environments. On a grand scale, urban cultivations have a great importance for a socially sustainable development.

Main title:Odla i Staden för välbefinnande
Subtitle:om Sevedsbornas upplevelser av Barn i Stans odlingsprojekt
Authors:Lööw, Johanna
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Larsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:urban odling, stadsodling, välbefinnande, hållbar utveckling, Seved, Malmö, community gardens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-331
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-331
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2010 11:07
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics