Home About Browse Search
Svenska


Suup Hietala, Sara, 2010. Uttrar och faunapassager : en utvärdering. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
575kB

Abstract

Uttern (Lutra lutra) är klassad som sårbar i Sverige och ett av det stora problemen är trafiken. För att minska trafikdödligheten hos utter har Trafikverket och Länsstyrelserna satsat på att bygga anpassade faunapassager vid broar och vägtrummor. Enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för utter ska dessa utvärderas med tanke på effekt, kostnad och regionala anpassningar. Syftet med min studie var att utifrån redan gjorda utvärderingar på passager ta fram indikationer på vilka typer av faunapassager som används mest av uttrar och vad som är mest kostnadseffektivt. Datan är samlad från fyra olika studier gjorda i Stockholm- och Uppsala län. Tre typer av faunapassager utvärderads; 36 hyllor, 14 konstgjorda stränder och 10 torrtrummor. För att fastställa om uttern använde passagerna använde man sig av spårfällor samt kontrollerade om det fanns naturliga spår som spillning. Kostnadseffektiviteten beräknades genom att jämföra cirkapriser på vad de olika passagerna kostar att bygga. De konstgjorda strandpassager är bäst både sett ur utterns perspektiv och kostnadsmässigt, jämfört med torrtrummor och hyllor. Torrtrummor fungerade relativt bra men är alltid dyrast att anlägga. Hyllorna användes minst av alla vilket gör att jag valt att inte rekommendera dessa mer än när det inte går att göra något annat. Kompleteringar med markeringsstenar och stängsel rekommenderas också. Faunapassagernas betydelse för andra arter har också kort diskuterats, samt alternativa åtgärder från andra länder.

,

The otter (Lutra lutra) is listed as vulnerable in Sweden and traffic is one of the major problems. To reduce the road mortality, Swedish Transport Administration (Trafikverket) and County Administrative Boards have built fauna passages adjusted for otters at bridges and culverts. According to the Swedish Environmental Protection Agency’s (Naturvårdsverket) action plan for otter, these passages should be evaluated considering efficiency, costs and regional adjustments. The aim with this study is to analyse types of passages are most suitable for otters and most cost-effective. Three types of fauna passages were evaluated; 36 shelfs; 14 man made strips of sand and 10 culverts. To determine if the otters used the passages track traps were used and also natural tracs were noted, for example spraints. Cost-effectivness was calculated based on comparisations costs for building and maintance costs. My results show that man made strips of sand were the best both for the otter and regarding to prices. Dry culverts were relatively good as well but also most expensive. Shelves were used least frequentually which leads to the conclusion not use them unless no other options are possible. Recommendations have also been made on complimentary use of marking stones and fencing. The importance of these fauna passages for other species is discussed as well as alternative actions used in other countries.

Main title:Uttrar och faunapassager
Subtitle:en utvärdering
Authors:Suup Hietala, Sara
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:344
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Utter, Hyllor, Stränder, Torrtrummor, Kostnadseffektivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-341
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2010 08:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page