Home About Browse Search
Svenska


Lagerlöf, Per and Scheibenpflug, Andreas, 2010. Enskilda skogsägares syn på ansvarstagande : drivkrafter och hinder. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige ägs drygt 50 procent skogen av enskilda skogsägare. Den svenska skogspolitiken bygger på frihet under ansvar. Detta innebär att skogsbruket har ett ansvar som sträcker sig längre än de minimikrav som finns i lagen. Vilket företagsansvar de stora skogsbolagen anser sig ha och varför de tar ansvar är relativt känt, men hur detta manifesteras längre ner i värdekedjan och vilka drivkrafter enskilda skogsägare har att ta ett ökat ansvar är idag okänt. Att undersöka detta är intressant för den enskilde skogsägaren och intressenterna i dennes omvärld, men även samhället i stort som har ett intresse i att skogen förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Denna studie är avgränsad till att undersöka uppfattningen om faktorer som påverkar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i skogsföretagande hos enskilda skogsägare som bor i Uppsala län eller Stockholms län och som äger skog i Uppsala län. CR (corporate responsibility) användas i denna studie som beskrivning av de enskilda skogsföretagens samhällsansvar. Studien betraktas som explorativ, där syftet är att insamla kunskap om ett okänt område. Det krävs detaljerad information om området om det ska vara möjligt att utforska och beskriva det. Ett sätt att få tillgång till det är att intervjua personer som har kunskap om området. Därför har kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod i detta arbete. Studien är alltså explorativ med kvalitativ metodansats.

Resultatet visar på flera drivkrafter för CR som tidigare inte identifierats. Skogsägarna som intervjuats säger att de har ett moraliskt ansvar att värna om den bit natur de förvaltar. Det framkommer att de interna drivkrafterna, som kan härledas till personliga värderingar och skogsägare som individ är centrala för ansvarstagandet. Ekonomiska drivkrafter för CR är inte lika lätta att hitta. Vad gäller socialt ansvar så saknas de helt och vad gäller miljöansvar så är det få som anger att de är centrala.

Studien bidrar till ny teoribildning genom att presentera en modell som förklarar hur de faktorer som upptäckts i studien påverkar socialt och miljömässigt ansvar i skogsföretagande hos enskilda skogsägare.

Main title:Enskilda skogsägares syn på ansvarstagande
Subtitle:drivkrafter och hinder
Authors:Lagerlöf, Per and Scheibenpflug, Andreas
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia and Lönnstedt, Lars
Examiner:Gaddefors, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:610
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:business, cr, csr, drivers, ethics, forestry, management, nipf, sme
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-682
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2010 09:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics