Home About Browse Search
Svenska


Zuber, Julia, 2010. Odling med naturen som förebild : ett gestaltningsförslag till utställningen Staden Växer -Gröna kvarter på Wanås 2010. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF (Odling med naturen som förebild)
2MB

Abstract

Vi är en grupp blivande trädgårdsingenjörer som har fått möjligheten att gestalta en ekologisk, experimentell köksträdgård vid Wanås skulpturpark i nordöstra Skåne. Detta skriftliga arbete är en del av det projektet, som är ett samarbete mellan SLU och Wanås stiftelse. Projektet bedrivs i gruppform och beskrivs närmare i arbetet. Efter inlämning av arbetet så kommer anläggning att ske vid Wanås.
I mitt gestaltningsförslag har jag gjort en fri tolkning med inspiration ifrån permakultur.
Begreppet kommer ifrån Permanent Agriculture eller Permanent Culture, alltså, kort sagt, hållbar odling. Information om permakultur har jag främst fått genom en litteraturstudie samt ett besök på Holma skogsträdgård. Gestaltningsförslaget presenteras som illustrationsplan, skisser och snitt. Stor fokus har lagts på växtmaterialet och användning av s.k. flerfunktionsväxter, dvs. växter som på flera sätt kan nyttjas av människan direkt eller indirekt. Exempel på sådana funktioner är föda, medicin, kvävefixering och virke.
Med detta arbete vill jag visa exempel på ätbara växtkompositioner som kan tillämpas på en liten yta i staden.

Main title:Odling med naturen som förebild
Subtitle:ett gestaltningsförslag till utställningen Staden Växer -Gröna kvarter på Wanås 2010
Authors:Zuber, Julia
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Karlén, Helena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Wanås, köksträdgårdar, gestaltningsförslag, permakultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-291
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-291
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2010 05:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page