Home About Browse Search
Svenska


Guss, Linnéa, 2010. Hur har revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen ändrats efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning och Reviderad kod 2008?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
359kB

Abstract

Det nya årtusendet inleddes med två av världens största redovisningsskandaler efter avslöjandena om bokföringsbrott och bedrägerier inom bolagsjättarna Enron och Worldcom. Situationen blev inte bättre av att det senare visade sig vara samma revisionsbolag som skötte granskningen av de båda bolagen. Konsekvenserna av det inträffade blev globala och allmänhetens förtroende för bolagsstyrning samt för yrkesgruppen revisorer sjönk vilket fick världen att agera. Först ut var USA som tillsatte hårdare lagstiftning i form av Sarbanes-Oxley Act. Ett flertal europeiska länder valde istället att utveckla koder för bolagsstyrning.

Den svenska regeringen tillsatte år 2002 en så kallad Förtroendekommission med uppgift att granska företeelser som riskerar skada förtroendet inom det svenska näringslivet. Förtroendekommissionen tillsatte i sin tur Kodgruppen som år 2004 utarbetade förslaget Svensk kod för bolagsstyrning, kallad Koden, vilken infördes i dåvarande Stockholmsbörsens noteringskrav år 2005. Syftet med Koden är att förstärka förtroendet för svenska börsbolag genom att utveckla bolagsstyrningen i en positiv riktning. Efter tre års tillämpning genomfördes en revidering av Koden med syftet att ta bort olägenheter och svagheter. Den reviderade koden trädde i kraft i juni 2008.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen ändrats efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning och Reviderad kod 2008. Resultatet av studien riktar sig till den intresserade allmänheten som i och med sitt ökade aktiesparande bör vara intresserade av hur kontrollorganets, det vill säga revisorns, roll förändrats efter Kodens införande.

Ett underliggande syfte är att inspirera till fortsatt forskning inom området vilket gör att resultatet även riktar sig till studenter som läser förslagsvis företagsekonomi på universitetsnivå. Uppsatsens huvudfrågeställning är följande:

Hur har revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen ändrats efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning och har denna roll ändrats ytterligare i och med införandet av Reviderad kod 2008?

För att göra arbetet mer hanterbart togs även följande fyra underliggande forskningsfrågor fram:

 Varför infördes en svensk kod för bolagsstyrning?
 Hur såg revisorers roll ut i bolagsstyrningsprocessen innan Koden infördes?
 Hur har revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen ändrats efter införandet av Koden?
 Hur har revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen ändrats efter införandet av Reviderad kod 2008?

Det empiriska materialet baseras på en litteraturgenomgång samt fallstudier där två revisorer och en konsult med revisorserfarenhet intervjuats. Slutsatsen av studien är att införandet av Svensk kod för bolagsstyrning och revideringen av denna inneburit att revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen breddats. Detta i och med att det numera ställs högre krav på deras kunskap och kompetens inom området samt att de ska kunna hjälpa företag implementera Koden.

Main title:Hur har revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen ändrats efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning och Reviderad kod 2008?
Authors:Guss, Linnéa
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:607
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Svensk kod för bolagsstyrning, Reviderad kod 2008, Bolagsstyrning, Revisor, Agentteorin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-575
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-575
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Jul 2010 14:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics