Home About Browse Search
Svenska


Höglund, Camilla, 2010. Besökare och turister på kyrkogården : synliggör och bevara vårt svenska kulturarv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, MOVIUM

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varför ska man ha besökare och turister på kyrkogårdarna? Denna fråga väcker tankar hos många.
Denna uppsats kommer att visa vad turism egentligen är och varför man bör främja turism på kyrkogårdar och begravningsplatser. Den kommer också att visa hur ett antal kyrkogårdsförvaltningar ser på besökande och även studier i vad besökarna säger om kyrkogårdsbesöken. Utöver detta har ett par sakkunniga inom nätverkande och marknadsföring intervjuats, om sina synpunkter på hur kyrkogårdar och begravningsplatser ska visas upp för omvärlden. I den avslutande diskussionen beskrivs varför författaren anser att kyrkogårdarna bör främja turister och besökare, samt hur författaren tycker att kyrkogårdarnas kulturarv ska föras vidare.
Kyrkogården har haft många användningsområden i historien. Det har varierat från handelsplats, till betesmark, till meditativa parker. På kyrkogårdarna finns ett stort kulturarv, som för många är väldigt anonymt. I en regeringsproposition från 1996 beskriver Göran Persson och Marita Ulvskog hur viktigt de tycker det är att visa upp kulturarvet. Detta för att det inte ska kunna missbrukas i rasistiska sammanhang. De uttrycker att de tycker att det kyrkliga kulturarvet har en stor betydelse för att man ska förstå vad Sverige är och vilken betydelse Sverige har som europeisk nation. Studier i vad besökarna anser om kyrkogården idag och i framtiden, visar att besökarna tycker att det är viktigt med stämningen på kyrkogården och att man vill ha prydliga, ombonade kyrkogårdar. Några besökare påpekar att det känns viktigt att ha en anknytning till kyrkogården i närområdet och då skulle kyrkogårdsturism kunna vara svaret.
Kyrkogårdsturism är ett begrepp som inte uppfattas positivt av alla. Kyrkogårdsturism skulle kunna vara kyrkogårdsvandringar, kyrkogårdskonserter, utställningar, eller kyrkogårdsteater - sådana aktiviteter ses på med viss nyfikenhet av besökarna. Besökarna tycker dock att det är viktigt med respekten för de avlidna och det känns viktigt att dessa aktiviteter inte förstör stämningen på kyrkogården. Många kyrkogårdsförvaltningar har intresse för att få fler besökare på kyrkogården och flera har guidade kyrkogårdsvandringar av olika slag. Enstaka kyrkogårdsförvaltningar har välbesökta teaterföreställningar, eller dramatiserade kyrkogårdsvandringar. Några kyrkogårdsförvaltningar har inlett samarbete med ortens skolor, där eleverna får utforska kyrkogårdarna på olika sätt. Detta har gjort att kyrkogårdsförvaltningarna upplever ett större intresse för kyrkogården hos besökarna, men även att kyrkogårdsförvaltningarna ser en minskning av vandalismen.
Turistindustrin är tillsammans med oljeindustrin och byggindustrin de största industrierna i världen och är därmed av stor ekonomisk betydelse för samhället. Om kyrkogårds-förvaltningarna kan skapa hållbar turism på kyrkogårdarna, kan detta gynna inte bara kyrkogårdens, utan även ortens ekonomi. Med samarbete med caféer och blomsterhandlare
skulle kyrkogårdarnas besökare kunna spendera pengar som gagnar hela orten. För att inte skapa kulturkrockar och misstro mot turisterna, krävs dock noggrann planering och mycket information till både invånarna och turisterna. Detta även för att de återkommande besökarna inte ska tro att turisterna, eller arrangemangen, brister i respekten för de begravda på kyrkogården.
Ett sätt att nå turister och besökare till kyrkogårdarna, är att kyrkogårdarna samordnar sig gemensamt på internet. Detta genom en religionsneutral hemsida, förslagsvis med en karta där kyrkogårdarna och kyrkogårdsförvaltningarna finns utmärkta. Vid val av kyrkogårdsförvaltning följer en kort beskrivning av vad som är av besökarvärde på kyrkogården med länk till respektive förvaltnings egen hemsida, där exempelvis kalendarium och kontaktuppgifter finns. Ett annat sätt att få fler turister och besökare är att samordna sig med det lokala näringslivet, eller andra aktörer inom kulturarvssektorn.
I regeringens proposition (1996) uttrycks: ”Enstaka grupper i samhället skall inte kunna lägga beslag på det kulturarv som tillhör oss alla.” Men om inte kulturarvet på kyrkogårdarna synliggörs är det stor risk för att just detta sker. Kyrkogården ska vara en naturlig plats för alla att besöka.

Main title:Besökare och turister på kyrkogården
Subtitle:synliggör och bevara vårt svenska kulturarv
Authors:Höglund, Camilla
Supervisor:Brunnström, Åse
Examiner:Peterson, Anna
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > MOVIUM
Keywords:Kyrkogårdsturism, Nätverk, Kyrkogårdsförvaltning, Besöksnäring, Kulturarv, Kulturhistoria, Besökare, Kyrkogård, Begravningsplats, network
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-142
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-142
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:26 Jul 2010 14:15
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page