Home About Browse Search
Svenska


Lejonberg, Jenny, 2010. Djurskydd och djurvälfärd på slakttransporter av nötkreatur vid ett slakteri i Östergötland : bedömning utifrån djurskyddskontroller och intervjuer av djurtransportörer. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
895kB

Abstract

Syftet med denna uppsats var att studera djurvälfärden på inkommande slakttransporter vid
ett slakteri i Östergötland samt att undersöka om lagstadgade krav efterföljs på dessa. Data
samlades in genom att tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötlands län utföra
djurskyddskontroller vid avlastningen på slaktanläggningen under två dagar i april 2010.
Som bedömningsunderlag hade en checklista med fokus på djuren, transportmedlet och
dokumentationen utformats.

Att bedöma välfärd är subjektivt, därför utgjordes flertalet av checklistans kontrollpunkter
av lagstadgade krav. Dessa krav är satta till miniminivå och allt annat under deras gräns är
inte ett acceptabelt djurskydd eller djurvälfärd. För att få en bredare bild lades vissa
parametrar till efter vad tidigare studier och litteratur påvisar som välfärdsproblem vid
transporter av nötkreatur. För att få med en annan synvinkel telefonintervjuades även
djurtransportörerna kring frågor rörande djurvälfärd och svårigheter i yrket.

Resultatet visade på vissa brister av varierande allvarlighetsgrad och inverkan på
djurvälfärden. Hornbärande djur blandades med icke hornbärande, temperaturmätare
saknades, och en del transporter låg nära den längsta tillåtna transporttiden eller överskred
den. Som mest återfanns djur från tio olika gårdar i en och samma transport och som minst
två. Alla avlastningar gick lugnt till, inga elpådrivare användes och inget sjukt eller skadat
djur upptäcktes vid kontrollerna. Transportörerna berättar att regleringen av deras
maximala körtid på 4.5 timmar utgör ett dilemma då det förlänger transporttiden. De
uttryckte även en vilja att eftersträva bästa möjliga djurvälfärd. I relation till antalet
kontrollerade transportmedel, nötkreatur och transportörer ansågs antalet brister som
förhållandevis få och djurvälfärden betraktades som överlag god.
För att kunna säkerställa djurvälfärden på transporter av nötkreatur till slakteri behövs en
del områden dock utvecklas och förändras. Bl.a. bör möjlighet till ändring för
transportörernas kör och vilotider ses över och den totala transporttiden för djuren bör
hållas så kort som möjligt.

Main title:Djurskydd och djurvälfärd på slakttransporter av nötkreatur vid ett slakteri i Östergötland
Subtitle:bedömning utifrån djurskyddskontroller och intervjuer av djurtransportörer
Authors:Lejonberg, Jenny
Supervisor:Atkinson, Sophie
Examiner:Lundmark, Frida
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:327
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:transport, slakt, nötkreatur, djurskydd, kontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-120
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-120
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2010 09:11
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics