Home About Browse Search
Svenska


Sandberg, Agneta, 2010. Beteendestörningar hos häst : enkätundersökning riktad till hästuppfödare i Västra Götalands län. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
373kB

Abstract

Beteendestörningar så som krubbitning, vävning och boxvandring ses ej hos frilevande hästar och kopplas ihop med vår hästhållning. De kan ses hos hästar av olika raser, åldrar och inom hästsportens alla discipliner. De anses vara negativa för hästens välfärd och rapporterade frekvenser för hästar med beteendestörningar i olika populationer ligger mellan 1,4- 30,3 %. Beteendestörningar utvecklas ofta redan vid tiden för avvänjning och faktorer som anses vara förebyggande är möjlighet till social kontakt, fri rörelse, utfodring med mycket grovfoder och goda avvänjningsrutiner.

Syftet med arbetet var att studera hur hästuppfödare i Västra Götalands län upplever beteendestörningar hos häst. Studien genomfördes som en enkätstudie och uppfödarna kontaktades via e-post eller brev. Resultatet visade att uppfödarna hade en del missuppfattningar gällande nedärvning och kopiering av oönskade beteenden men att kunskaperna kring de förebyggande åtgärderna verkade vara goda. Beteendestörningar kopplades ofta ihop med försämrad hållbarhet och de togs i beaktande i avelsarbetet. En majoritet av uppfödarna ansåg att information om hästens beteendestörningar inte fanns ute i samhället.

Slutsatsen är att uppfödarna till viss del upplevt att deras hästar uppvisat beteendestörningar med träätning som det vanligaste observerade beteendet. De flesta ansåg att beteendestörningarna var skadliga för hästen och att en häst som uppvisar onormala beteenden sjunker i värde. En majoritet skulle försöka vidta åtgärder ifall de upptäckte en häst med en beteendestörning genom att bland annat öka hästens utevistelse, göra ändringar i stallmiljön och utöka grovfodergivan.

Main title:Beteendestörningar hos häst
Subtitle:enkätundersökning riktad till hästuppfödare i Västra Götalands län
Authors:Sandberg, Agneta
Supervisor:Andersson, Maria and Lundberg, Anna
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:324
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:häst, beteendestörningar, riskfaktorer, åtgärder, enkät, hästuppfödare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-82
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-82
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2010 12:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics