Home About Browse Search
Svenska


Lyngemark, Helena, 2018. Kognitiv dissonans– vad ligger till grund för att behandla djur olika?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
574kB

Abstract

Cognitive dissonance is a psychological concept which describes a feeling of discomfort thatcan occur when your actions differ from your feeling of what is right to do. This essay aimsto immerse in this subject due to my interest in how this phenomenon arises. The concept ofcognitive dissonance was first introduced to me when reading the book Why we love dogs, eat pigs and wear cows by psychologist Melanie Joy. To review what makes us value animals differently, I have summarized literature on the subject.

Ethical theories have been described to provide examples of different arguments that can affect how we value and ought to treat animals. The normative ethical theories that are brought up in this essay are utilitarianism, animal rights ethics as well as relational ethics. These have been selected due to their relevance for this subject.

Utilitarianism states the total well-being as most important, which can mean that the life ofone individual can be sacrificed for the gain of others, to maximize the total sum of wellbeing. Animal rights ethics view the life and well-being of every individual as equal, in the sense that humans should not be valued higher than other species. Relational ethics refer tothe relation between the human and the animal, for example between the farmer and the pig, or between the dog owner and the dog. In the farmer-livestock relation, the production itselfis an obvious part. The relationship between humans and their pets are, however, a lovingrelationship where the animal will be invited into the home and may take the role as a familymember.

These ethical theories provide a background to understand how differently we view animalsof varying species. The purpose of this essay is to investigate what makes us value animals differently by compiling psychological and biological literature. This essay will discuss the animal’s mental abilities, how categorization affects how we view animals – and vice versa -and why we see certain species as food, and others as companions.

The fact that we traditionally have, and still view some animals as food has an influence onhow we value them, as we often do not question the categorization of them. The literatureaddresses the difficulties in changing these values despite the scientific basis that farmed animals have the ability to feel, just like our companion animals.

,

Kognitiv dissonans är ett psykologiskt begrepp som beskriver en känsla av obehag som kan uppstå när man tycker en sak och gör en annan. Jag har valt att fördjupa mig i ämnet eftersom jag tycker det är intressant hur det här fenomenet uppstår, vad som påverkar att man gör val som går emot ens värderingar. Begreppet kognitiv dissonans kom jag först i kontakt med när jag läste boken Why we love dogs, eat pigs and wear cows av psykologen Melanie Joy. För att sätta mig in i vad som gör att vi värderar djur olika har jag sammanfattat litteratur som tar upp ämnet.

Etiska teorier har beskrivits för att ge exempel på de olika resonemang som kan påverka hur vi värderar djur. De etiska teorier som tagits upp är utilitarism, djurrättsetik samt relationsetik. De här har valts ut eftersom det är de som har mest relevans för uppsatsens ämne.

Utilitarismen ser den totala lyckan som viktigast, vilken kan innebära att en individs liv kan offras för att gynna andra, för att öka den totala lyckan.

Djurrättsetiken ser alla individers liv och välmående som likvärdiga, vilket innebär att människor inte ska värderas högre än andra arter.

Relationsetiken ser till relationen vi har med djur, vilken kan vara exempelvis relationen mellan lantbrukare och produktionsdjur eller mellan hundägare och hund. I relationen lantbrukaren har med sina produktionsdjur är själva produktionen en självklar del där slakt ingår och därför inte ifrågasätts. Relationen mellan människa och dess sällskapsdjur är däremot en kärleksfull relation där djuret bjuds in i hemmet och får ta rollen som familjemedlem.

De här etiska teorierna ger en bakgrund till hur olika synsätt vi har på djur. Uppsatsens syfte är att undersöka vad som gör att vi värderar djur olika. Genom att sammanställa psykologisk och biologisk litteratur har en diskussion tagit form kring exempelvis djurs mentala förmåga, vilken effekt kategorisering har på hur vi ser på djur och varför vi ser vissa djur som mat och andra som sällskap.

Vilka djur vi traditionellt sett som mat har påverkan, då vi inte ifrågasätter den kategoriseringen av dem. Litteraturen tar upp svårigheterna i att ändra sina värderingar trotsvetenskaplig grund för att produktionsdjur har förmåga att känna, liksom sällskapsdjur. Litteraturen tar även upp exempel på sätt att hantera kognitiv dissonans, och hur vi genom att ändra beteende eller uppfattning kan undvika obehaget som kognitiv dissonans innebär.

Main title:Kognitiv dissonans– vad ligger till grund för att behandla djur olika?
Authors:Lyngemark, Helena
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Keeling, Linda
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:766
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:djuretik, etik, kognitiv dissonans, kött, vegan, vegetarian
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10831
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10831
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2019 15:45
Metadata Last Modified:06 Sep 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page