Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Maria, 2010. Implementering och verifiering av kvantitativ ELISA för analys av Staphylococcus aureus enterotoxin A och C. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
402kB

Abstract

Varje år uppskattas en halv miljon svenskar drabbas av matförgiftning och knappt en tredjedel
rapporteras ha drabbats av en matförgiftning orsakad av bakterier eller bakteriella toxiner.
Under år 2007 drabbades drygt 2500 EU-medborgare av matförgiftning orsakade av
stafylokockenterotoxiner (SEs). I livsmedel har man sett att produktion av SEs framförallt är
kopplat till Staphylococcus aureus. Studier har visat att SEA följt av övriga klassiska SEs är
de toxin som oftast orsakar matförgiftningar.

Detta kandidatarbete har haft som mål att sätta upp en ELISA för kvantitativ bestämning av
stafylokockenterotoxin A och C i BHI-buljong (brain heart infusion) och pastöriserad mjölk
med fetthalt 1,5 %. Ytterligare mål var att fastställa nedre gränsen för att kvantitativt
bestämma enterotoxininnehållet med använd ELISA. Detta för att kunna jämföra
enterotoxinproduktionen hos S. aureus under olika odlingsbetingelser relevanta för livsmedel.

I denna studie valde vi att använda en ELISA som baseras på en metod för kvantifiering av
SEA och SED som utarbetats av Schelin och Rådström vid Lunds Tekniska Högskola.
Metoden har dock inte tidigare testats med avseende på SEC.

Analysprincipen för ELISA:n var att SEs band till specifika antikroppar som bundits till
brunnarna på en mikrotiterplatta. Därefter tillsattes biotinylerade antikroppar, NeutrAvidinkopplat
alkaliskt fosfatas och p-nitrofenylfosfat vilket resulterade i att de brunnar som
innehöll SE fick ett färgomslag. Intensiteten i färgen var proportionell mot mängden SE. En
linjär standardkurva upprättades med hjälp av en rad prover med kända SE-koncentrationer.
Toxinnivåerna i de okända proverna beräknades sedan utifrån standardkurvan. Nedre
kvantifieringsgräns bestämdes till 0,313 ng/ml för SEA och 0,156 ng/ml för SEC.

Resultaten visar att använda stammar, odlade över natt vid 37 °C, producerar SEA i såväl
BHI-buljong som pastöriserad mjölk, men att nivåerna är lägre i mjölk. Även produktion av
SEC sker i BHI-buljong medan endast mycket begränsade mängder bildas i mjölk. Resultaten
tyder på att odlingsmediet, antalet inokulerade bakterier och genetiska faktorer har betydelse
för toxinbildningen.

Main title:Implementering och verifiering av kvantitativ ELISA för analys av Staphylococcus aureus enterotoxin A och C
Authors:Karlsson, Maria
Supervisor:Rosengren, Åsa and Lindqvist, Roland
Examiner:Guss, Bengt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2010:5
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:Staphylococcus aureus, matförgiftning, enterotoxin, SEA, SEC, ELISA, BHI, mjölk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-63
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-63
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2010 06:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics