Home About Browse Search
Svenska


Sunesdotter, Elin, 2010. Affärsrelationers påverkan på Kinnarps tillgång på FSC-certifierad råvara. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kinnarps är en av Europas ledande producenter av inredningslösningar för offentliga miljöer, huvudsakligen kontorslösningar. Företaget har en utpräglad miljöprofil och har nyligen tagit ett strategiskt beslut att innan 2020 ska råvaran för deras produktion av planmöbler vara FSC-certifierad.

Kinnarps har uttryckt att det förekommer en brist på FSC-certifierad råvara. Denna studie syftar till att söka möjligheter för Kinnarps att öka andelen FSC-certifierad råvara tillgänglig för företagets produktion. Ansatsen har varit att undersöka existerande affärsrelationer i några av företagets förädlingskedjor och hur synen på FSC-certifiering ser ut bland aktörerna i dessa för att se om det finns något samband mellan de båda. Fyra förädlingskedjor undersöktes – en i vilken Kinnarps leverantör varit FSC-certifierad sedan länge, en i vilken Kinnarps leverantör nyligen blivit FSC-certifierad, en där Kinnarps leverantör är under FSC-certifieringsprocess och en där Kinnarps leverantör inte har några planer på en FSC-certifiering.

Studien vilar på en teoretisk referensram bestående av affärsrelationsteorier och mellanföretaglig kunskapshantering (knowledge management). Den empiriska datainsamlingen har skett genom både telefonintervjuer med representanter från Kinnarps och deras leverantörer och enkäter till desamma samt representanter från leverantörernas leverantörer.

Resultatet visar på goda affärsrelationer, med vissa undantag, inom Kinnarps förädlingskedja för trämaterial. Av resultatet från enkätundersökningen kunde affärsrelationerna klassificeras efter en metod framtagen av Cannon & Perreault (1999). Vid denna klassificering framkom tre typer av affärsrelationer inom Kinnarps förädlingskedja för trämaterial vilka visade på att det överlag var affärsrelationer baserade på samarbete och förtroende – customer is king, cooperative och bare bones.

Undersökningen av synen på FSC-certifiering visar på relativt god kunskap bland Kinnarps leverantörer i FSC-frågor vilket speglar Kinnarps ambitiösa informationsarbete. Synen på FSC-certifiering följer ett liknande mönster som affärsrelationerna och visar således på ett samband mellan de båda undersökta faktorerna. Resultatet indikerade att det finns en stark korrelation mellan affärsrelationsindikatorn generell tillfredsställelse och synen på FSC-certifiering och att den övergripande klassificeringen enligt Cannon & Perreaults (1999) metod är underordnad denna indikator.

Studien indikerar att idag ser Kinnarps tillgång på FSC-certifierad råvara relativt stabil ut inom de segment som omfattas av 100 % kravet. Därför bör Kinnarps inrikta sitt framtida arbete mot att öka kunskapen och förändra attityden till FSC-certifiering bland de idag mest negativa leverantörerna. Även Kinnarps engagemang inom FSC Sverige bör tas tillvara genom att påverka organisationen och dess medlemmar till att öka informationsarbetet och lobbyverksamheten för att öka kunskapen om FSC generellt i samhället.

Main title:Affärsrelationers påverkan på Kinnarps tillgång på FSC-certifierad råvara
Authors:Sunesdotter, Elin
Supervisor:Andersson, Torbjörn and McCluskey, Denise
Examiner:Bohlin, Folke
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:54
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Affärsrelationer, mellanföretaglig kunskapshantering, FSC
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-440
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-440
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2010 07:21
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics