Home About Browse Search
Svenska


Kämpe, Henrik and Strandberg, Ludvig, 2018. Betesskador : en studie av människans och naturens inverkan. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogssällskapet har under en period bedrivit en uppföljning av betesskador och klövviltspopulationernas storlek på deras fastighet i Selesjö. Vi har i vårt arbete valt att använda oss av inventeringsdata från Skogssällskapets fastighet Selesjö samt referensområdena Öster-Malma och Växjö som ingår i projekt FOMA (Fortlöpande miljöanalys). Ett projekt som drevs av SLU under perioden 2012 – 2015.

Det som har framkommit från de utförda inventeringarna är en variation i betestryck och skador från år till år. Datat från inventeringarna har sedan analyserats och jämförts med data för det vi tror är påverkande faktorer; klimatdata, avskjutning, foderprognoser och viltstatistik.

Utifrån resultaten av våra analyser kunde vi främst se tydliga trender för snödjupets påverkan på betesskador. Temperatur och avskjutning påverkade till viss del, men med större osäkerhet och variation. Slaktvikterna visade på tydliga korrelationer, dock i motsatt riktning mot vår hypotes. Jämförelsen mot foderprognoserna visade inga tydliga trender. Eftersom våra undersökningar begränsades av det material vi har tillgängligt kan inga konkreta slutsatser upprättas, däremot bör de trender vi ser kunna skapa intresse för framtida studier och undersökas vidare.

,

The Swedish forest society Skogssällskapet has for a few years conducted a series of surveys on their property Selesjö following browsing damage and herd sizes of Moose, Red Deer, Fallow Deer and Roe Deer. Similar surveys were conducted during the FOMA project (Continuous environmental analysis). The project was driven by SLU, the Swedish University of Agricultural Science, during a four-year period, 2012-2015.

In both surveys a variation in browsing damage could be seen between periods. The aim of this study was to compare the data gathered with the help of Skogssällskapet and SLU with new data for weather conditions, lining forecasts, hunting reports and condition of the browsing animals to see if these factors correlated with a change in browsing intensity and damage. Since the available browsing data material is limiting the extent of our study and therefore making it impossible to establish any certain conclusions, we can only for now allocate trends and rather vague correlations, which hopefully can create an interest for future studies.

Main title:Betesskador
Subtitle:en studie av människans och naturens inverkan
Authors:Kämpe, Henrik and Strandberg, Ludvig
Supervisor:Edenius, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:17
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:klimatdata, avskjutning, foderprognoser, klövvilt, viltstatistik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10358
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10358
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2019 10:23
Metadata Last Modified:24 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics