Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Jacob, 2018. Kalkning på alkalina jordar : utan stallgödsel med sockerbetor i växtföljden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
497kB

Abstract

Fram till och med kampanjen 2016 så fanns det en reglerad marknad på odling av sockerbetor, men nu har man släppt på denna reglering vilket har bidragit till ett överskott på socker i världen. Detta har gjort att ekonomin i sockerbetsodlingar har sjunkit drastiskt de senaste åren. Eftersom ekonomin blir mer ansträngd inom lantbruket så är det intressant att se om det finns investeringsmöjligheter i att kalka för en bättre lönsamhet.

Utöver ren ekonomisk vinning i att kalka så är det intressant ur miljö och markstruktursynpunkt. En snabbare upptorkning på markerna kan bidra till en tidigare och säkrare etablering av grödorna, bättre vattenhållande förmåga samt de tunga maskinerna som används idag bidrar till packningsskador som kan förhindras med hjälp av en bättre markstruktur. Även ur miljösynpunkt har man nytta av strukturkalk. En förbättrad markstruktur ger en bättre infiltration så att vid kraftiga regn filtreras regnvattnet ner genom marken istället för att rinna på ytan och därmed försvinna. Utöver detta så reagerar strukturkalken med fosfor vilket gör att fosfor stannar kvar i jorden. På så vis gör detta att fosfor stannar kvar i marken och är tillgängligt för växter att tas upp, istället för att sköljas bort och hamna i närliggande vattendrag. Detta påvisar att det är intressant både gällande vår natur, miljö samt för lantbrukarnas ekonomi.

I denna uppsats kommer det att analyseras data från två olika gårdar som man kalkade 2013. Med hjälp av annuitetsmetoden kommer jag att beräkna lönsamheten i de olika kalkningsmedlen som användes.

,

Until the 2016 campaign, there was a regulated market for sugar beet cultivation, but this regulation has now been released, which has led to a surplus of sugar in the world. This has meant that the sugar beet economy has fallen drastically in recent years. As the economy is getting more strained in agriculture, it is interesting to see if there are investment opportunities in order to make for better profitability.

In addition to better economic gain by liming, it is interesting from the environmental and land management point of view. A faster dehydration on the fields can contribute to an earlier and safer establishment of crops, better water retention capacity, and the heavy machinery used today contributes to packing damage that can be prevented by a better soil structure. Even from an environmental point of view, structural lime is benefited. Because an improved soil structure gives a better infiltration, so in case of heavy rain the rainwater is filtered down through the ground instead of flowing on the surface and thus disappearing. In addition, the structure of the structure reacts with phosphorus, which causes phosphorus to remain in the soil. In this way, phosphorus remains in the ground and is available for plants to be picked up, instead of rinsing and ending up in adjacent streams.

In this essay, data will be analyzed from two different farms that were limed in 2013. Using the annuity method, I will calculate the profitability of the different liming products used.

Main title:Kalkning på alkalina jordar
Subtitle:utan stallgödsel med sockerbetor i växtföljden
Authors:Larsson, Jacob
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kalk, alkalina jordar, strukturkalk, kalkstensmjöl, lönsamhet, fältförsök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Nutrition
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:25 Mar 2019 11:11
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:06

Repository Staff Only: item control page