Home About Browse Search
Svenska


Hansdotter, Maja and Nilstam, Anna, 2018. Gramantygelns påverkan på hästens välfärd ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
435kB

Abstract

The horse was for a long time only seen as a mean of transportation for the human, not least in war and the methods that originally was created in terms of schooling the horse was adapted to cover the needs within the cavalry. These methods are the fundamental for what today is known as dressage in sport context. Dressage as a discipline is a part of the Olympics game. The purpose of dressage riding is that the horse should be educated in a harmoniously, positive and athletic way for the horse to be relaxed. The use of draw reins is stretching back to the 1950s. Today, the draw reins are often discussed in correlation with horses being ridden in an incorrect outline. During the past years, the horse’s welfare has been debated, especially in correlation with riding with a hyperflexion in the horse's head- and neck position, also known as rollkür. This could mean that the horses are ridden in an unethical way. “Rollkür” means that a hyperflexion in the horse’s neck arises which leads to a decreased angle between the horse head and neck and an almost extreme flexion in the spinal column middle section. Riding in rollkür can put the horse in very painful and uncomfortable situations. The aim of this study was to examine the scientific ground to the claims that often appears in the debate of the draw reins. This study is divided in two studies. The first study contains different claims with pro- and con arguments that people in the horse business have been expressing in periodical press. The second study contains the claims based on scientific fundamental and also a comparison of the pros and cons based on science. The results show varying advantages and disadvantages of the using of draw reins. The conclusion of this study is that there is a scientific fundamental that both promotes and is telling against for most the claims which is circuiting in the debate of the using of draw reins.

,

Studien har genomgående hästens välfärd i fokus och i ridsporten har välfärden ifrågasatts och debatteras. Debatten handlar om överböjning av hästens huvud- och hals och huruvida hästen tar skada av överböjningen. Gramantygeln är en hjälptygel som kan bidra till att få hästen överböjd i halsen vid ridning, vilket kan medföra obehag hos hästen men även hjälpa hästen att hitta en, enligt litteratur, korrekt arbetsform. Syftet med studien var att studera hästbranschens uttalanden i fackpress gällande gramantygeln, för att sedan hitta vetenskapligt belägg i studier som undersökt gramantygelns påverkan både fysiskt och psykiskt. Sammantaget är studien uppdelad i en förstudie och en litteraturstudie. Förstudien innehåller för- och motargument från fackpress, som delades upp under sju olika påståenden. Litteraturstudien redovisar vetenskaplig grund som antingen styrker eller förkastar argumenten. Studiens frågeställning är: Vilka påståenden förs fram i debatten kring användandet av gramantygel samt finns det någon vetenskaplig grund som styrker påståendena? Forskning stödjer påståendena ”Gramantygeln påverkar hästens rörelsemönster samt rygg- och bakbensverkan”, ”Gramantygeln hjälper hästen att bibehålla en korrekt form vid arbete”,” Hästens stressnivåer ökar vid användandet av gramantygel”, ”Användning av gramantygel kan resultera i inlärd hjälplöshet”, ”Ridning med gramantygel kan orsaka förändringar i rörelsemönstret, överböjning i halsen samt förändrad muskelhälsa” samt ”Användning av gramantygel bidrar till en överböjd hals, sänkt rygg och oengagerade bakben”. Påståendet ”Gramantygeln påverkar hästen att bevara en korrekt form vid inlärning av nya moment” stödjs inte av forskning då ingen forskning kring ämnet kunde hittas. Sammanfattningsvis har de vetenskapliga resultaten visat både för- och nackdelar med användandet av gramantygeln. Majoriteten av studierna visar att en korrekt använd gramantygel kan bidra till positiva effekter, medan en felaktigt använd gramantygel som leder till extrem överböjning eller fixering i hög form visar negativa effekter. Studiens slutsats blev att det finns en vetenskaplig grund som både talar för och emot majoriteten av påståendena som förs fram i debatten kring användandet av gramantygel.

Main title:Gramantygelns påverkan på hästens välfärd ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv
Authors:Hansdotter, Maja and Nilstam, Anna
Supervisor:Sassner, Hanna
Examiner:Eisersiö, Marie
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K90
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:draw reins, physical, physiological, horse welfare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10233
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2019 12:07
Metadata Last Modified:29 May 2020 12:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics