Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Stefan, 2010. Meningsfulla möten? : om integration i utemiljön. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
806kB

Abstract

Integration policies have failed to make diversity into anything more than occupying the same physical space. People of different cultural background still do not share their lives to any real extent. Attempts made within planning and landscape architecture to catalyst the integration process have mainly been focused on structural measures, such as residential policies. As for outdoor environments, non-verbal casual encounters in the shape of crossing paths are assumed to lie at the heart of urban social integration.

The aim of the thesis is to question this assumption and, as the thesis will show, there is literature supporting this aim. Looking at the works of Gordon Allport, Lewis Coser and some of their followers, I find intercultural contact to require more complex ways of interaction in order to reduce prejudice and to generate tolerance and understanding.

Drawing on these findings, I study how the immigrant community may have a different way of using outdoor environments, based on cultural and national backgrounds and identities as members of a new society, but also based on discrimination and exclusion. These aspects of social life may in turn be helpful in the search for outdoor elements and places, which foster encounters with true potential for interaction and social integration.

,

************* Integrationspolitiska åtgärder har inte lyckats göra mångfald till något annat än att uppta samma yta. Människor med olika kulturella bakgrund delar fortfarande inte sina liv i någon större utsträckning. Försök inom planering och landskapsarkitektur att främja integration har huvudsakligen varit inriktade på strukturella åtgärder, såsom bostadsfördelning. När det gäller utemiljön utgår man ifrån att flyktiga möten utan kommunikation, i stil med att vägar möts, är oumbärliga för social integration i staden.

Huvudmålet med uppsatsen är att ifrågasätta detta antagande och det finns, som uppsatsen visar, litteratur som stödjer detta mål. Genom att titta på verk av Gordon Allport, Lewis Coser och några av deras efterföljare finner jag att kontakt mellan kulturer kräver mer komplex form av interaktion för att kunna reducera fördomar och generera tolerans och förståelse.

Med detta som bakgrund tittar jag närmare på hur immigranter som grupp kan ha annorlunda sätt att ta utemiljön i anspråk, baserat på kulturella bakgrunder, nationalitet och identitet som medlemmar av ett nytt samhälle, men även baserat på diskriminering och uteslutande. Dessa aspekter av det sociala livet kan i sin tur vara användbara i sökandet efter element och platser i utemiljön som främjar möten med verklig potential för interaktion och social integration.

Main title:Meningsfulla möten?
Subtitle:om integration i utemiljön
Authors:Lindberg, Stefan
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Lieberg, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:integration, immigranter, invandrare, utemiljöer, möte, kontakt, planering, landskapsarkitektur, Allport, Coser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2010 08:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics