Home About Browse Search
Svenska


Hogrell, Felicia, 2018. Hållningssystems påverkan på hästens prestationsförmåga, välfärd och fysiska hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
334kB

Abstract

I Sverige hålls de flesta hästar uppstallade i system med enskilda boxar. Många får aldrig gå tillsammans med andra individer i hagen. I de fall hästarna går tillsammans är det vanligt att de delas in i grupper efter kön och ålder. När det kommer till utfodring är det vanligt förekommande att hästens foderstat består av grovfoder kombinerat med en andel kraftfoder. Syftet med denna studie är att ta reda på hur olika sätt att hålla hästar påverkar hästens prestationsförmåga, välfärd samt dess fysiska hälsa. Studien visar att hästar mår bäst av att hållas i grupp tillsammans med artfränder. Skadefrekvensen bedöms även vara överskattad då hästar hålls i grupper med blandade kön och åldrar. En foderstat baserat på en hög andel grovfoder ger många fördelar för hästen. Förekomsten av stereotypa beteenden samt prevalensen för magsår minskar, hästar som får en hög grovfodergiva uppvisar även en lägre stressnivå. Hos unga travhästar finns en påvisad prestationshöjning vid konsumtion av en hög andel grovfoder. Det finns ett behov av mer forskning kring hur olika hållningssystem påverkar hästens prestation i olika tävlingsgrenar. Sannolikt finns det individuella skillnader, där olika hästar presterar bäst under olika förutsättningar.

,

In Sweden most horses are kept in individual housing systems. Many are separated also when being out in the paddock. If the horses are kept together, it is common to divide them into group compositions with similar sex or age. The horses are often provided a diet based on hay combined with concentrates. The aim with this study is to assess how different housing systems affect the horse ability to perform, their welfare and physical health. The study concludes that it is beneficial for most horses to be kept together in groups with other horses. The occurrence of injuries is probably overestimated when horses are kept in groups with variations in sex and age. It is preferable for the horse to get a diet rich in fibre, which decreases the incidence of abnormal behavior and problems with gastric ulcer. Horses that are provided a high-fiber diet do also present a lower level of stress. Young trotters show a performance enhancement while they consume a high proportion roughage. More studies are needed to investigate more about how different housing systems affect the horse performance in different disciplines. There are probably individual differences, while some horses perform better during specific conditions.

Main title:Hållningssystems påverkan på hästens prestationsförmåga, välfärd och fysiska hälsa
Authors:Hogrell, Felicia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:35
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Hästhållning, hästvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10134
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10134
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 07:26
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics