Home About Browse Search
Svenska


Gilberg, Karin, 2018. Boxvila, inskränkning på hästens naturliga behov. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
249kB

Abstract

En häst som skadar sig, till exempel med en fraktur, måste stå på boxvila för att förhindra att okontrollerad rörelse leder till att skadan går upp eller förvärras. Ibland leder detta även till isolering. Boxvila och isolering inskränker på hästens naturliga behov av rörelse, social kontakt och födosök. Detta arbete fokuserar på de behov som inskränks, vilka konsekvenser det får och förslag på åtgärder.
När hästar inte får utlopp för sina naturliga behov blir de frustrerade och stressade. Då ökar risken för att utveckla stereotypiska beteenden. Det är ett sätt för hästar att hantera stress i fångenskap och ger nedsatt välfärd för djuret. Det behov hästar är främst motiverade till är födosök och kort ättid är en av de vanligaste anledningarna till att hästar utvecklar stereotypier. Genom att ge hästen fri tillgång till grovfoder och blanda in stråfoder i kraftfodret kan ättiden förlängas och hästens behov tillfredsställas. Risken för utvecklandet av stereotypiska beteenden kan även minskas genom att ge flera olika sorters grovfoder. Har hästen redan utvecklat en stereotypi är det dock svårt att eliminera det med hjälp av foder.
En annan konsekvens av stress är förändrade nivåer av viktiga ämnen som behövs vid läkning och stress ger därigenom längre läkningstid. Stress ger även orosbeteenden som kan öka rörelsen hos hästen i boxen och därigenom ge längre sårläkningstid. Isolering har i olika studier visats öka stresshormoner och verka negativt på läkning. Den sociala kontakten tillfredsställs bäst genom att hålla hästar tillsammans. En häst som stallas in för första gången blir mindre stressad när den står i en parbox jämfört med ensambox. Är parhållning ej möjligt ses mindre stress när visuell och taktil kontakt genom boxgallret med andra hästar tillåts. Genom att öka hästens visuella horisont och tillåta interaktion med omgivningen och boxgrannarna minskar även stereotypiska beteenden.

,

Some injured horses are put on box rest because controlled exercise is needed for optimum healing. It can sometimes lead to isolation as well. Box rest and isolation is a necessary evil and is restricting the natural needs of movement, foraging and social contact. In this literature review the questions about what needs are restricted and the risks of restricting these are addressed. Some suggestions on actions to prevent these risks are also mentioned.
Restricting a horse natural needs makes them frustrated and stressed. This increases the risk of developing stereotypic behaviours. It is a way of coping in captive situations, has never been seen in feral horses and it decreases the welfare of the horse. Foraging is highly motivated for horses and therefore short feeding time is the most common reason for developing stereotypic behaviors. A horse with ad libitum access to forage has similar feeding time as free living horses and lowered risk of developing stereotypic behaviors. A lowered risk can also be seen in horses with access to more than one kind of forage but if it has already developed a stereotypy the behavior is hard to eliminate.
Another consequence of stress is impaired healing. Stress has an impact on important substances in healing and is therefore prolonging healing. It can also lead to increased movement which is a countereffect of the box rest. Isolation has shown similar effects on healing as stress and increased stress hormones. Social contact is therefore very important for horses and it is best to house horses together. If it is not possible, visual and tactile contact with other horses is much better than isolation. The visual horizon is also important and providing visual contact with other horses and the environment.

Main title:Boxvila, inskränkning på hästens naturliga behov
Authors:Gilberg, Karin
Supervisor:Sassner, Hanna
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:29
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Boxvila, stereotypier, isolering, naturligt beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2019 07:20
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics