Home About Browse Search
Svenska


Mollbrink, Johanna, 2018. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
355kB

Abstract

Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. Etisk stress har en rad effekter på veterinärers hälsa och kan orsaka utbrändhet, empatitrötthet, relationsproblem, missbruk och självmord. Utbrändhet försämrar veterinärers professionella kommunikativa färdigheter, vilket kan resultera i att djurägarnas följsamhet med behandlingsinstruktioner blir sämre. Etisk stress kan även försämra veterinärers fysiska och mentala hälsa samt välbefinnande. Att förebygga etisk stress inom djursjukvården eller ge veterinärer bättre verktyg för att hantera den är därför angeläget. Kognitiv dissonans är ett psykologiskt begrepp som kan förklara varför människor mår dåligt när de inte följer sina värderingar och kan uppkomma i samma situationer som etisk stress. Etisk stress kan leda till kognitiv dissonans, då människor har en psykologisk drivkraft att upprätthålla ömsesidig kompatibilitet mellan sina åsikter, attityder och beteenden. Kognitiv dissonans kan uppkomma som en konsekvens av etisk stress och leda till en åsikts-, attityd- eller beteendeförskjutning, eller till att en persons åsikter cementeras och blir mer rigida. Dessa processer kan ha inverkan på veterinärers beslutsfattande inom yrket och sker ofta omedvetet. Frågeställningen i denna uppsats riktar därför in sig på att förklara vad etisk stress är, när det uppkommer och hur etisk stress påverkar veterinärers hälsa. Den riktar även in sig på att förklara vad kognitiv dissonans är, när det uppkommer, hur fenomenen etisk stress och kognitiv dissonans är relaterade till varandra samt hur denna relation kan påverka veterinärers beslutsfattande inom yrket. För veterinärer är det viktigt att ha kunskap om detta, då de kan uppleva etisk stress i yrket. Kognitiv dissonans är en vanlig psykologisk process människor ofta upplever, men inom veterinär yrkesutövning kan den ha en allvarlig påverkan på viktiga beslut om liv och död. Kunskap om etisk stress, kognitiv dissonans och deras inbördes relation är således viktig för veterinärer, dels för att fenomenen kan påverka veterinärers hälsa och yrkesutövning, men även ha konsekvenser för beslutsfattande om djurens vård och behandling.

,

The working environment of veterinary professionals is normally characterized by many conflicting interests that may affect the health and wellbeing of veterinarians, as well as their assignments, professional practice and decision-making. Conflicting interests may contribute to moral stress at the workplace, which can be defined as a conflict or a negative psychological state stemming from an inability to fulfil relevant moral obligations. Moral stress can cause worn-out, compassion fatigue, divorce, substance abuse and suicide in veterinarians. It can also worsen the compliance of pet owners, as a result of impaired professional communication-skills in veterinarians. Moral stress has deteriorating effects on the wellbeing of veterinarians in terms of their physical and mental health. Tackling moral stress or preventing moral stress altogether is therefore an urgent issue for veterinary workplaces. Cognitive dissonance is a psychological concept that outlines why people feel remorseful when they are unable to live up to their moral standards and the circumstances in which it can take place regularly overlaps with situations that can cause moral stress. Consequently, moral stress may trigger an incentive to reduce cognitive dissonance, and this can be explained by people’s psychological driving force to maintain consistency between their beliefs, attitudes and behaviors. Moral stress can induce cognitive dissonance and this can influence decision-making in veterinary practice by subconsciously causing a shift, or rigidity, in the attitudes, beliefs and behaviors of the veterinarian. The aim of this study was therefore to define moral stress and to map its emergence and effects on veterinary health. A further aim was also to define cognitive dissonance, its relation to moral stress and the influence of moral stress and cognitive dissonance on decisionmaking in veterinary practice. Moral stress is often experienced by veterinarians and closely related to cognitive dissonance and it is important for veterinarians to be aware of these concepts and their implications. Though cognitive dissonance is a common psychological process, for veterinarians it may affect their decision-making regarding the care of animals. Attentiveness to these concepts and their possible consequences may prevent bad treatment decision, enhance animal care and reduce negative health outcomes for veterinarians.

Main title:Glappet mellan teori och praktik
Subtitle:etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning
Authors:Mollbrink, Johanna
Supervisor:Röcklinsberg, Helena
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:61
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:etisk stress, kognitiv dissonans, beslutsfattande, veterinärmedicin, psykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10111
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10111
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2019 12:28
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics