Home About Browse Search
Svenska


Bjarnestig, Hanna, 2018. Magsår hos högpresterande hästar : inverkan av utfodring och träning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
255kB

Abstract

Magsår hos högpresterande hästar är vanligt förekommande. Det uppstår när pH i magsäcken är lågt, buffertkapaciteten inte är tillräckligt hög och slemhinnan inte är tillräckligt skyddad från den sura miljön. Etiologin bakom magsår är multifaktoriell och sjukdomen kan delvis bero på utfodringsrelaterade faktorer, och delvis på den intensiva träning och tävling som tävlingshästar utsätts för. Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på hur utfodring och träning påverkar risken för att den högpresterande hästen drabbas av magsår.

Utfodring av stärkelserika fodermedel kan orsaka magsår då stärkelsen fermenteras till flyktiga fettsyror och mjölksyra i magsäcken. Dessa flyktiga fettsyror har i in vitro försök påvisats förstöra den kutana magsäcksslemhinnan och kan därmed orsaka magsår. Om hästen inte utfodras med fri tillgång på vallfoder ökar också risken för att den ska drabbas av magsår. Vallfoder verkar generera en längre tuggtid än vad vallfoder kombinerat med spannmål gör, vilket gör att mer saliv produceras. Saliven är buffrande i magsäcken och höjer pH, vilket kan motverka uppkomst av magsår. Hästen bör även ges fri tillgång till vatten, då hästar som inte haft fri tillgång till vatten visat sig ha högre magsårsprevalens än hästar som haft fri tillgång till vatten. Varför avsaknad av vatten ökar risken för magsår är inte fastställt och det behövs fler studier på det. Det har också framkommit att lusernhö skulle kunna ges istället för gräshö för att förebygga magsår, då det ger ett högre pH i magsäcken. Det högre pH-värdet kan bero på att lusernhö innehåller mer kalcium än vad gräshö gör, vilket har en buffrande effekt på pHvärdet. Ytterligare en faktor som påvisats öka risken för magsår är långa perioder med fasta. Fasta under 12 h har angetts orsaka magsår hos hästar, men om även en kortare fasteperiod än så kan orsaka magsår är inte känt.

Travhästar som tävlas har högre prevalens av magsår än travhästar som vilar eller enbart tränas utan att tävla. Flera studier har gjorts på hur intensiv träning påverkar magsårsuppkomst hos hästar. Vad som är gemensamt för dessa studier är att träning ökar risken för magsår, men etiologin inte är helt klarlagd. Det finns dock teorier om att träningen skapar ett ökat tryck i bukhåla och magsäck vilket pressar fram magsaft till den kutana slemhinnan som inte är skyddad för surt magsäcksinnehåll. pH i magsäcken har även visat sig sjunka under pågående träning, för att sedan stiga till ursprungsnivån efter ett avslutat träningspass.

Det har gjorts många prevalensstudier på magsår hos hästar, men färre bra studier på vad som orsakar att högpresterande hästar har så pass hög prevalens av magsår. Etiologin för magsår på högpresterande hästar är ett forskningsområde för framtiden.

,

Gastric ulcers in high-performance horses is a common problem. It occurs when the pH in the stomach is low, when the buffer capacity is not sufficient and the squamous mucosa is exposed to acid environment. The etiology of gastric ulcers is multifactorial and may partly depend on feed-associated factors, as well as on high intensive training and competing in highperformance horses. The purpose of this literature review is to study how feeding and training can affect the risk that gastric ulcers occurs in the stomach of high-performance horses.

Feedstuffs rich in starch can cause gastric ulcers as it is fermented to volatile fatty acids and lactic acid in the stomach. The volatile fatty acids have been shown to damage the mucosa in the stomach in vitro and can therefore cause gastric ulcers. If the horse is not fed free access, or almost free access, of forage, the risk that gastric ulcers will develop increase. When the horse is fed forage, the chewing time seems to be longer than if it is fed a combination of forage and concentrates. Chewing stimulates saliva production which is increasing the pH in the stomach of the horse through its buffering constituents. Also, it’s been shown that withholding of water can cause gastric ulcers and therefore the horse should have free access to water. The reason why the risk for gastric ulcers increase when water is withheld is not fully understood. By feeding alfalfa hay instead of grass hay, gastric ulcers can may be prevented due to the higher content of calcium in alfalfa hay than in grass hay, which might buffer the digesta and increase the pH in the stomach. A factor that can promote gastric ulcers is long periods with fasting. Fasting for 12 hours has been shown to cause gastric ulcers in horses. If a shorter time than 12 hours of fasting can cause gastric ulcers in horses is not known.

Standardbred horses that are competing have a higher prevalence of gastric ulcers than Standardbred horses not in training or in training, without competing. Other studies have shown that intensive training is a risk factor for gastric ulcers in high-performance horses. One theory is that when the horse is trotting or galloping, a higher intra-abdominal and intragastric pressure will press the gastric juice into the proximal part of the stomach which has no protection from the gastric juice. Also, stomach pH has been shown to decrease when horses were exercising on a treadmill. When the training session was over, pH increased to the value obtained prior to the exercise test.

A lot of studies of prevalence of gastric ulcers in horses has been made, but there are less good studies where it has been investigated why gastric ulcers occurs and why the prevalence in highperformance horses is high. Therefore, gastric ulcers in high-performance horses is a field of study for the future.

Main title:Magsår hos högpresterande hästar
Subtitle:inverkan av utfodring och träning
Authors:Bjarnestig, Hanna
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Löfgren, Maria
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2018:13
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:diet, häst, magsår, motion, träning, tävling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10062
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jan 2019 09:15
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics