Home About Browse Search
Svenska


Östlund, Rebecka, 2018. Blommor och bin : växtföljder som gynnar pollinatörer i köksträdgården. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna litteraturstudie visar att tillämpning av en varierad växtföljd kan användas som verktyg för att uppnå andra- eller fler mål än att ge största möjliga skörd.

Det övergripande målet med denna studie var att på ett naturligt sätt föra in blommande växter som gynnar pollinatörer i köksträdgårdens växtföljd. I resultatet utformades tre växtförslag som förutom det övergripande målet att gynna pollinatörer fick varsitt separat mål; att motverka ogräs, gynna näringsupptaget samt förbättra jordstrukturen.

Urvalet av pollinatörsgynnande blommor har gjorts så att de ska ge mervärden åt odlaren. Exempel på blommornas mervärden är att de skulle vara ätbara, snittblommor eller gröngödslingsväxter.

För att biväxterna skulle passa in i en växtföljd köksträdgården var ambitionen att till största del använda växter som tillhör samma växtfamiljer som de kulturer vi helst odlar. Detta för att i vissa fall kunna samodla biväxten och kulturgrödan, men också för att underlätta för odlaren att dra nytta av biväxtens effekt och egenskaper i växtföljden.

,

This literature study shows that appliance of a varied crop rotation can be used as a tool to accomplish other- or further objectives than to achieve biggest possible yield.

The overall aim for this study was to incorporate flowering plants that support pollinators in the vegetable garden crop rotation in a natural way. In the study result three crop rotation suggestions were designed which, in addition to the overall objective to support pollinators had, a separate objective; to discourage weeds, support plant nutrition and improve soil structures.

The specific flowers were selected to provide cultivators with additional value. Examples of the flower’s added value was that they would be eatable, cut flowers or used as green manure.

To make it possible for the pollinator supporting plants to fit in a vegetable garden crop rotation, the ambition was to mainly use plants that belong to the same botanical family as the crops we usually cultivate. The reason for this was to co-culture the pollinator supporting plants and the crop, but also to make it easier for the cultivator to make use of the pollinator supporting crop’s effect and characteristics in the crop rotation.

Main title:Blommor och bin
Subtitle:växtföljder som gynnar pollinatörer i köksträdgården
Authors:Östlund, Rebecka
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biväxter, dragväxter, pollinatörer, växtföljd, odlingssystem, biologisk mångfald, biodiversitet, gröngödsling, förfrukt, ekologisk odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9996
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9996
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2018 13:51
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics