Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Isabelle and Mattsson, Ida, 2018. Hundägares kunskaper och inställningar till färskfoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
755kB

Abstract

Färskutfodring av hund är något som kontinuerligt ökar i popularitet. Vid färskutfodring utfodras hunden generellt med rått och obehandlat kött, slaktbiprodukter, ben samt grönsaker. Färskfoder anses av vissa vara det mest naturtrogna fodret för dagens hundar i och med det nära släktskapet till vargen, även om studier finns som påpekar skillnader i vargens respektive hundens förmåga att bryta ner och tillgodogöra sig kolhydrater.

Syftet med detta arbete var att undersöka vad hundägare har för kunskaper och åsikter om färskutfodring av hund, framför allt vilka kunskaper som finns om för- respektive nackdelar och eventuella risker. Det ville även undersökas om hundägare någon gång fått en rekommendation om färskutfodring, samt i så fall av vem. Detta utfördes genom en enkätstudie samt en kompletterande litteraturöversikt. I litteraturen finns flertalet risker dokumenterade, medan fördelarna inte återfinns i samma skala, även om ett fåtal går att finna. De dokumenterade riskerna behandlar framför allt förekomst av zoonotiska och antibiotikaresistenta bakterier i färskfoder. Förekomst av dessa bakterier kan utgöra en risk för kontaminering av färskfoder och därmed sjukdom hos både färskutfodrade hundar, samt människor i nära kontakt med dessa hundar. Noggrann hygien vid hantering av färskfoder är därför viktigt.

De tillfrågade hundägarna kände inte till nackdelar med färskfoder i samma utsträckning som litteraturen beskriver. De kände till flertalet fördelar, dock hittades inte stöd för flera av dessa fördelar i litteraturen. En stor del av de tillfrågade hundägarna var positivt inställda till färskfoder. En majoritet av hundägarna hade någon gång blivit rekommenderade att utfodra sina hundar med färskfoder och vanligast var att rekommendationen kom från en vän eller bekant. För djurhälsopersonal är det viktigt att ha kunskap om risker vid olika utfodringsrutiner, för att på så sätt kunna ge råd samt diskutera för- respektive nackdelar med olika foder. Eftersom färskutfodring inte rekommenderas vid pågående antibiotikabehandling, är även denna kunskap viktig för att kunna förmedla detta vidare till berörda hundägare.

,

Raw feeding of dogs is a feeding regimen that continues to rise in popularity. Raw food generally consists of uncooked and unprocessed meat, byproducts of slaughter, bones and vegetables and is hence by some considered the most natural food for dogs. This is due to their close relationship to the common wolf, though studies have shown discrepancy between the two species’ ability to digest carbohydrates.

The aim of this essay was to ascertain the level of knowledge and the attitude towards raw food among dog owners. Above all, the aim was to determine the level of knowledge regarding advantages, disadvantages and potential risks associated with raw food. One aim was also to determine whether the dog owners had received a recommendation about raw feeding and in that case from whom. The study was concluded through a questionnaire and literature review. There was a clear disparity between advantages and disadvantages in literature, disadvantages being more common. The documented risks mostly addressed the prevalence of zoonotic and antibiotic resistant bacteria found in raw food. Occurrence of these bacteria may impose a risk to dogs consuming raw food, as well as to people in contact with these dogs. Careful hygiene when handling raw food is therefore of utmost importance.

The results of the study did not fully correlate with the results found in the literature, even though some of the respondents were aware of the possibly harmful bacteria occurrence in raw food and a few also addressed the importance of hygiene. The majority of the respondents had a positive attitude towards raw food and often served it to their dogs. More than half of the dog owners had at some point received a recommendation about raw food, and in most cases these recommendations were given by a friend or acquaintance. It is important for animal health personnel to have knowledge of various feeding regimes to be able to advise owners when choosing dog food and to be able to present both advantages and disadvantages in different dog foods. Raw feeding is not recommended during treatment with antibiotics, and this information is important to share with owners who are raw feeding their dogs.

Main title:Hundägares kunskaper och inställningar till färskfoder
Authors:Lindholm, Isabelle and Mattsson, Ida
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Johansson, Todd
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2018:13
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:färskfoder, BARF, hund, bakterier, parasiter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9978
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9978
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:19 Nov 2018 11:29
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics